Szpital Miejski w Rudzie ¦l±skiej
AKTUALNO¦CI
Dzień Otwarty oddz. Psychiatrii Dziennej
19 wrze¶nia 2014
Dzień otwarty oddziału Psychiatrii Dziennej odbędzie się 10 PaĽdziernika
[więcej]

Nowy wniosek o udostępnienie danych
15 wrze¶nia 2014
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania i wydrukowania w formie skanu dokumentu
[więcej]

Ważny komunikat
15 lipca 2014
Komunikat Zarz±du Szpitala Miejskiego w Rudzie ¦l±skiej Sp. z o.o.
[więcej]

Dofinansowanie PL04
23 maja 2014
Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Rudzie ¦l±skiej Sp. z o.o. z siedzib± przy ul. Wincentego Lipa 2 wraz z modernizacj± o¶wietlenia wewnętrznego.
[więcej]

Skierowanie do pobrania
28 kwietnia 2014
Skierowanie do pobrania
[więcej]

Dzień Otwarty
28 sierpnia 2013
Szpital Miejski w Rudzie ¦l±skiej serdecznie zaprasza na ...
[więcej]

platforma zakupowa
23 lipca 2013
logowania się na stronie zamowienia.szpitalruda.pl
[więcej]

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA
27 maja 2013

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie dotycz±cej ...


[więcej]

BADANIA PRYWATNE
28 marca 2013

Szpital Miejski w Rudzie ¦l±skiej Sp. z o.o. - NZOZ Szpital Miejski w Rudzie ¦l±skiej informuje...


[więcej]

Dofinansowanie RPO
23 marca 2013
Projekt pt.: „Wdrożenie e-usług publicznych w Szpitalu Miejskim w Rudzie ¦l±skiej Sp. z o.o.”
[więcej]

KONKURSY
Informacja o unieważnieniu konkursu ofert - Konkurs ofert nr 09/K¦Z/14 na wykonywanie ¶wiadczeń zdro
18 wrze¶nia 2014
Informacja o unieważnieniu konkursu ofert - Konkurs ofert nr 09/K¦Z/14 na wykonywanie ¶wiadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Neonatologicznego oraz Poradni Neonatologicznej
[więcej]

Konkurs 08/KSZ/14
21 sierpnia 2014

Rozstrzygnięcie - Konkursu ofert 08/K¦Z/14 na wykonywanie ¶wiadczeń zdrowotnych w ramach Szpitala Miejskiego w Rudzie Sl±skiej Sp. z o.o.


[więcej]

Konkurs ofert 07/K¦Z/14
14 sierpnia 2014

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert nr 07/K¦Z/14 na wykonywanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej


[więcej]

05/K¦Z/14
31 lipca 2014

Rozstrzygnięcie - Konkurs ofert nr 05/K¦Z/14 na wykonywanie ¶wiadczeń zdrowotnych – konsultacje kardiologiczne w ramach Oddziału Neonatologicznego Szpitala Miejskiego w Rudzie ¦l±skiej Sp. z o.o.


[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 06/K¦Z/14
27 czerwca 2014

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 06/K¦Z/14 na ¶wiadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego


[więcej]

O Szpitalu

Szpital Miejski w Rudzie ¦l±skiej realizuje cele i zadania okre¶lone w przepisach ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Statutowym celem jest udzielanie ¶wiadczeń medycznych w zakresie profilaktyki, leczenia, fizykoterapii, rehabilitacji i pielęgnacji – całodobowo. Personel Szpitala podejmie każde działanie służ±ce zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikaj±ce z procesu leczenia lub przepisów odrębnych.

PRZETARGI

 

 W celu przegl±dania aktualnej listy przetargów prosimy o przej¶cie do Biuletynu Informacji Publicznej znajduj±cej się pod adresem www.bip.szpitalruda.pl

 

OdwiedĽ portal miasta Ruda ¦l±ska created by silnet.pl