Statutowym celem Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. jest udzielanie świadczeń medycznych w zakresie profilaktyki, leczenia, fizykoterapii, rehabilitacji i pielęgnacji – całodobowo. Placówka udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. Personel Szpitala Miejskiego podejmie każde działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych.

Misja Szpitala brzmi: „Zaspakajamy na najwyższym poziomie obecne i przyszłe potrzeby naszych pacjentów

   Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej świadczy usługi medyczne z zakresu lecznictwa stacjonarnego oraz specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Rudy Śląskiej, jak i miast ościennych takich jak: Świętochłowice, Chorzów, Zabrze, Bytom. Rocznie hospitalizowanych jest około 20 tysięcy pacjentów. Każdy oddział cieszy się dobrą opinią. Siłą placówki są doskonali specjaliści i nowoczesny sprzęt.


isoterm2

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12