Cennik usług

Cennik usług wykonywanych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp z.o.o, obowiązujący od 01.09.2018

Świadczenia IZBY PRZYJĘĆ

Lp POZYCJA CENA *
1 PORADA (W TYM: POMIAR CIŚNIENIA; BADANIE POZIOMU CUKRU Z PALCA; TLENOTERAPIA ) **                                                                                                                                 100,00 zł
2 NASTAWIENIE ZŁAMANIA I UNIERUCHOMIENIE ZEWNĘTRZNE                                                                                                                                 120,00 zł
3 UNIERUCHOMIENIE ZEWNĘTRZNE Z PRZYCZYN INNYCH NIŻ ZŁAMANIA                                                                                                                                    80,00 zł
4 KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE CHIRURGICZNE ROZLEGŁYCH GŁĘBOKICH RAN; SZYCIE RAN                                                                                                                                 130,00 zł
5 PUNKCJA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNA JAM CIAŁA, ZATOK, STAWÓW, SKÓRY I TORBIELI                                                                                                                                    60,00 zł
6 NACIĘCIE POWŁOK – EWAKUACJA                                                                                                                                 100,00 zł
7 SĄCZKOWANIE KRWIAKA I/LIB ROPNIA                                                                                                                                 100,00 zł
8 CIAŁO OBCE – USUNIĘCIE Z POWŁOK I/LUB Z NATURALNYCH OTWORÓW CIAŁA                                                                                                                                 100,00 zł
9 ZAOPATRZENIE RAN POWIERZCHNIOWYCH                                                                                                                                 100,00 zł
10 ZAŁOŻENIE CEWNIKA DO PĘCHERZA MOCZOWEGO                                                                                                                                    70,00 zł
11 INIEKCJA DOMIĘŚNIOWA I PODSKÓRNA                                                                                                                                    30,00 zł
12 INIEKCJA DOŻYLNA                                                                                                                                    50,00 zł
13 EKG                                                                                                                                    20,00 zł
14 USUNIĘCIE KLESZCZA                                                                                                                                    60,00 zł
15 WLEWKA DOODBYTNICZA                                                                                                                                    25,00 zł
16 PŁUKANIE ŻOŁĄDKA                                                                                                                                 100,00 zł

* CENA DOTYCZY USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ SŁUŻĄCEJ PROFILAKTYCE, ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA. W INNYCH PRZYPADKACH DO CENY DOLICZANY JEST PODATEK VAT WG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI.
** OPŁATA DOTYCZY KAŻDEGO PACJENTA , KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ IZBY PRZYJĘĆ

 

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

LP POZYCJA CENA *
1 KONSULTACJA LARYNGOLOGICZNA                                                                                                                                 130,00 zł
2 KONSULTACJA GINEKOLOGICZNA                                                                                                                                 150,00 zł
3 KONSULTACJA OKULISTYCZNA                                                                                                                                 120,00 zł
4 KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA                                                                                                                                 120,00 zł
5 KONSULTACJA GASTROENTEROLOGICZNA                                                                                                                                 120,00 zł
6 KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA                                                                                                                                 150,00 zł
7 KONSULTACJA CHIRURGICZNA                                                                                                                                 150,00 zł
8 KONSULTACJA NEUROLOGICZNA                                                                                                                                 140,00 zł
9 KONSULTACJA PULMONOLOGICZNA                                                                                                                                 110,00 zł
10 KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA                                                                                                                                 120,00 zł
11 KONSULTACJA INTERNISTYCZNA                                                                                                                                 130,00 zł

* CENA DOTYCZY USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ SŁUŻĄCEJ PROFILAKTYCE, ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA. W INNYCH PRZYPADKACH DO CENY DOLICZANY JEST PODATEK VAT WG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI.

Badania RTG

LP POZYCJA CENA *
1 RTG klatki piersiowej P-A lub A-P                                                                                                                                    40,00 zł
2 RTG klatki piersiowej boczne                                                                                                                                    40,00 zł
3 RTG klatki piersiowej P-A i boczne                                                                                                                                    50,00 zł
4 RTG klatki piersiowej P-A i boczne z kontrastem w przełyku                                                                                                                                    65,00 zł
5 RTG celowane siodełka tureckiego                                                                                                                                    40,00 zł
6 RTG przeglądowe czaszki (2 projekcje)                                                                                                                                    50,00 zł
7 (za każdą dodatkową projekcję)                                                                                                                                    25,00 zł
8 RTG żuchwy                                                                                                                                    30,00 zł
9 RTG stawów skroniowo-żuchwowych (2 projekcje)                                                                                                                                    50,00 zł
10 RTG kanałów nerwów wzrokowych wg Rhese (oczodoły) (2 projekcje)                                                                                                                                    60,00 zł
11 RTG transorbitalne piramid                                                                                                                                    40,00 zł
12 RTG uszu (2 projekcje)                                                                                                                                    50,00 zł
13 RTG zatok przynosowych                                                                                                                                    35,00 zł
14 RTG nosa                                                                                                                                    35,00 zł
15 RTG kręgosłupa szyjnego A-P i boczne                                                                                                                                    50,00 zł
16 (za każdą dodatkową projekcję)                                                                                                                                    25,00 zł
17 RTG celowane na C1 i C2 A-P i boczne                                                                                                                                    50,00 zł
18 RTG kręgosłupa piersiowego (2 projekcje)                                                                                                                                    50,00 zł
19 RTG kręgosłupa lędźwiowego (2 projekcje)                                                                                                                                    50,00 zł
20 RTG kości krzyżowej i ogonowej (2 projekcje)                                                                                                                                    50,00 zł
21 RTG miednicy lub stawów biodrowych A-P                                                                                                                                    45,00 zł
22 RTG stawów krzyżowo-biodrowych                                                                                                                                    45,00 zł
23 RTG żeber (1 projekcja)                                                                                                                                    35,00 zł
24 RTG żeber (2 projekcje)                                                                                                                                    50,00 zł
25 RTG mostka (1 projekcja)                                                                                                                                    35,00 zł
26 RTG mostka (2 projekcje)                                                                                                                                    50,00 zł
27 RTG obojczyka                                                                                                                                    40,00 zł
28 RTG łopatki (1 projekcja)                                                                                                                                    25,00 zł
29 RTG łopatki (2 projekcje)                                                                                                                                    50,00 zł
30 RTG obręczy barkowej (1 projekcja)                                                                                                                                    25,00 zł
31 RTG obręczy barkowej (2 projekcje)                                                                                                                                    50,00 zł
32 RTG kości ramieniowej (2 projekcje)                                                                                                                                    50,00 zł
33 RTG przedramienia (2 projekcje)                                                                                                                                    50,00 zł
34 RTG nadgarstka (2 projekcje)                                                                                                                                    50,00 zł
35 RTG porównawcze rąk                                                                                                                                    40,00 zł
36 RTG ręki lub stopy (2 projekcje)                                                                                                                                    50,00 zł
37 RTG rąk lub stóp (4 projekcje)                                                                                                                                    80,00 zł
38 RTG kości udowej (2 projekcje)                                                                                                                                    50,00 zł
39 RTG stawu kolanowego (2 projekcje)                                                                                                                                    50,00 zł
40 RTG stawów kolanowych A-P i boczne (4 projekcje)                                                                                                                                    80,00 zł
41 (za każdą dodatkową projekcję)                                                                                                                                    25,00 zł
42 RTG podudzia (2 projekcje)                                                                                                                                    50,00 zł
43 RTG stawu skokowego (2 projekcje)                                                                                                                                    50,00 zł
44 RTG kości piętowej (1 projekcja)                                                                                                                                    35,00 zł
45 RTG kości piętowej (2 projekcje)                                                                                                                                    50,00 zł
46 RTG dłoni – wiek kostny                                                                                                                                    40,00 zł
47 RTG palca (2 projekcje)                                                                                                                                    35,00 zł
48 RTG celowane na szczyty płuc                                                                                                                                    40,00 zł
49 RTG przeglądowe jamy brzusznej                                                                                                                                    40,00 zł
50 Pasaż przewodu pokarmowego                                                                                                                                 100,00 zł
51 Urografia dorosłych                                                                                                                                 150,00 zł
52 Urografia u dziecka                                                                                                                                 150,00 zł
53 Dodatkowa dokumentacja na kliszy                                                                                                                                    15,00 zł
54 Dodatkowa dokumentacja na płycie CD                                                                                                                                    15,00 zł

* CENA DOTYCZY USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ SŁUŻĄCEJ PROFILAKTYCE, ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA. W INNYCH PRZYPADKACH DO CENY DOLICZANY JEST PODATEK VAT WG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI.

Badania USG GINEKOLOGICZNE

LP POZYCJA CENA *
1 BADANIE USG UKŁADU MOCZOWEGO                                                                                                                                    50,00 zł
2 BADANIE USG UKRWIENIA NARZĄDU Z WYKORZYSTANIEM POWER DOPPLER                                                                                                                                 150,00 zł
3 BADANIE USG MACICY NIECIĘŻARNEJ I PRZYDATKÓW                                                                                                                                    50,00 zł
4 BADANIE USG TRANSWAGINALNE                                                                                                                                    60,00 zł
5 BADANIE USG MACICY CIĘŻARNEJ                                                                                                                                    80,00 zł
6 BADANIE USG PRENATALNE                                                                                                                                 220,00 zł
7 BADANIE KTG                                                                                                                                    30,00 zł

* CENA DOTYCZY USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ SŁUŻĄCEJ PROFILAKTYCE, ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA. W INNYCH PRZYPADKACH DO CENY DOLICZANY JEST PODATEK VAT WG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI.

Badania USG POZOSTAŁE

LP POZYCJA CENA *
1 USG DOPPLER KOLOROWY TĘTNIC SZYJNYCH                                                                                                                                    80,00 zł
2 USG DOPPLER KOLOROWY TĘTNIC DOLNEJ POŁOWY CIAŁA                                                                                                                                 100,00 zł
3 USG DOPPLER KOLOROWY ŻYŁ DOLNEJ POŁOWY CIAŁA                                                                                                                                 100,00 zł
4 USG PRZEGLĄDOWE JAMY BRZUSZNEJ                                                                                                                                    60,00 zł
5 USG TARCZYCY                                                                                                                                    50,00 zł
6 USG SZYI                                                                                                                                    60,00 zł
7 USG ŚLINIANEK                                                                                                                                    50,00 zł
8 USG PIERSI                                                                                                                                    60,00 zł
9 USG JEDNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ NP. DOŁÓW PACHWINOWYCH                                                                                                                                    50,00 zł

* CENA DOTYCZY USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ SŁUŻĄCEJ PROFILAKTYCE, ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA. W INNYCH PRZYPADKACH DO CENY DOLICZANY JEST PODATEK VAT WG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI.

Badania TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ – TK

LP RODZAJ BADANIA CENA *
1 TK GŁOWY BEZ ŚRODKA KONTRASTOWEGO TK MÓZGOWIA                        240,00 zł
2 TK OCZODOŁÓW                        240,00 zł
3 TK ZATOK OBOCZNYCH NOSA                        240,00 zł
4 TK TWARZOCZASZKI                        250,00 zł
5 TK PIRAMID KOŚCI SKRONIOWYCH                        240,00 zł
6 TK GŁOWY BEZ I Z ŚRODKIEM KONTRASTOWYM TK MÓZGOWIA                        340,00 zł
7 TK OCZODOŁÓW                        340,00 zł
8 TK ZATOK OBOCZNYCH NOSA                        340,00 zł
9 TK TWARZOCZASZKI                        360,00 zł
10 TK PIRAMID KOŚCI SKRONIOWYCH                        340,00 zł
11 TK BADANIE INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ BEZ ŚRODKA KONTRASTOWEGO TK SZYI (NOSOGARDZIEL, GARDŁO, KRTAŃ)                        260,00 zł
12 TK KLATKI PIERSIOWEJ I ŚRÓDPIERSIA                        280,00 zł
13 TK JAMY BRZUSZNEJ                        280,00 zł
14 TK MIEDNICY MAŁEJ                        280,00 zł
15 TK KOŃCZYN (KOŚCI I STAWY) Z PODZIAŁEM NA OKOLICE ANATOMICZNE                        300,00 zł
16 TK KRĘGOSŁUPA (C , Th, L-S)                        280,00 zł
17 TK BADANIE INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ ZE ŚRODKIEM KONTRASTOWYM (LUB PRZED I PO KONTRAŚCIE) TK SZYI (NOSOGARDZIEL, GARDŁO, KRTAŃ)                        380,00 zł
18 TK KLATKI PIERSIOWEJ I ŚRÓDPIERSIA                        380,00 zł
19 TK JAMY BRZUSZNEJ                        380,00 zł
20 TK MIEDNICY MAŁEJ                        380,00 zł
21 TK KOŃCZYN (KOŚCI I STAWY) Z PODZIAŁEM NA OKOLICE ANATOMICZNE                        380,00 zł
22 TK KRĘGOSŁUPA (C , Th, L-S)                        380,00 zł
27 TK BADANIE KARDIOLOGICZNE TK SERCA CALCIUM SCORING                        350,00 zł
28 TK SERCA CALCIUM SCORING + KORONOGRAFIA TK                        500,00 zł
29 TK DWÓCH OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ ŚRODKA KONTRASTOWEGO                        450,00 zł
30 TK DWÓCH OKOLIC ANATOMICZNYCH ZE ŚRODKIEM KONTRASTOWYM (LUB PRZED I PO KONTRAŚCIE)                        550,00 zł
31 TK DWÓCH OKOLIC ANATOMICZNYCH ZE ŚRODKIEM KONTRASTOWYM WIELOFAZOWE                        600,00 zł
32 ANGIOGRAFIA TK                        545,00 zł
33 KOLONOGRAFIA TK                        500,00 zł
34 TOPOSKAN TK                        100,00 zł
35 DOKUMENTACJA DODATKOWA PŁYTA CD                          15,00 zł
36 KLISZA                          15,00 zł

* CENA DOTYCZY USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ SŁUŻĄCEJ PROFILAKTYCE, ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA. W INNYCH PRZYPADKACH DO CENY DOLICZANY JEST PODATEK VAT WG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI.

Badania LABORATORYJNE

POBRANIE MATERIAŁU

LP RODZAJ BADANIA CENA *
1 Pobranie materiału z żyły                                                                                                                                      2,00 zł
2 Materiał do odwirowania                                                                                                                                      2,00 zł
3 Pobranie materiału mikrobiologicznego                                                                                                                                      3,00 zł
4 Wydanie kopii wyniku badania prywatnego (za 1 kartkę)                                                                                                                                      1,00 zł

HEMATOLOGIA

LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1  Morfologia                                                                                                                                      8,00 zł Godula Bielszowice
2  Morfologia z rozmazem                                                                                                                                    11,00 zł Godula Bielszowice
3  OB                                                                                                                                      4,00 zł Godula Bielszowice
4  OB z palca u dzieci                                                                                                                                      6,00 zł Godula Bielszowice
5  Rozmaz krwi obwodowej – Schiling (mikroskop)                                                                                                                                    10,00 zł Godula Bielszowice
6  Retikulocyty – odsetek                                                                                                                                      8,00 zł Godula Bielszowice
7  Oporność osmotyczna                                                                                                                                    10,00 zł Godula Bielszowice
8  Płytki krwi                                                                                                                                      8,00 zł Godula Bielszowice
9  Komórki LE (mikroskopowo)                                                                                                                                    20,00 zł Godula Bielszowice
10 Barwienie rozmazu 1 szkiełko                                                                                                                                      3,00 zł Godula Bielszowice
11 Szkiełka i barwienie szpiku                                                                                                                                    15,00 zł Godula Bielszowice
12 Płyn stawowy – elementy morfotyczne                                                                                                                                    15,00 zł Godula
13 Haptoglobina                                                                                                                                    20,00 zł Diagnostyka
14 Mielogram – ocena preparatów                                                                                                                                    60,00 zł Godula

KOAGULOLOGIA – UKŁAD  KRZEPNIĘCIA

LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 Czas krzepnięcia                                                                                                                                      4,00 zł Godula Bielszowice
2 Fibrynogen                                                                                                                                      8,00 zł Godula Bielszowice
3 Czas protrombinowy  INR                                                                                                                                      8,00 zł Godula Bielszowice
4 Czas koalinowo – kefalinowy APTT                                                                                                                                      8,00 zł Godula Bielszowice
5 D – dimery ilościowo                                                                                                                                    30,00 zł Godula
6 AT III                                                                                                                                    20,00 zł Godula
7 LA wykrywanie.antykoagulantu tocznia                                                                                                                                 120,00 zł Diagnostyka
8 APC-R oporność na białko C                                                                                                                                    50,00 zł Katowice Francuska
9 Białko C                                                                                                                                    60,00 zł Katowice Francuska
10 Czynnik V Leiden                                                                                                                                    60,00 zł Diagnostyka

ANALITYKA OGÓLNA

LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 Mocz ogólny + osad                                                                                                                                      7,00 zł Godula Bielszowice
2 Glukoza i ketony w moczu lub w moczu dobowym                                                                                                                                      6,00 zł Godula Bielszowice
3 Białko w moczu porannym lub w moczu dobowym                                                                                                                                      6,00 zł Godula Bielszowice
4 Mikroalbuminuria w moczu porannym lub dobowym                                                                                                                                    15,00 zł Diagnostyka
5 L –amylaza w moczu                                                                                                                                      8,00 zł Godula Bielszowice
6 Wapń w moczu dobowym                                                                                                                                    10,00 zł Godula
7 Magnez w moczu dobowym                                                                                                                                    10,00 zł Godula
8 Fosfor w moczu porannym lub dobowym                                                                                                                                    10,00 zł Godula
9 Sód w moczu dobowym                                                                                                                                    10,00 zł Godula
10 Potas w moczu dobowym                                                                                                                                    10,00 zł Godula
11 Kreatynina w moczu porannym lub dobowym                                                                                                                                    10,00 zł Godula
12 Mocznik w moczu dobowym                                                                                                                                    10,00 zł Godula
13 Kwas moczowy w moczu dobowym                                                                                                                                    10,00 zł Godula
14 Płyny z jam ciała  15,00  zł + BIOCH.WG CEN W SUR. Godula Bielszowice
15 Mikroskopowa ocena płynu z jamy ciała                                                                                                                                    10,00 zł Godula Bielszowice
16 Płyn mózgowo – rdzeniowy bad. ogólne  15,00 zł  + BIOCH.WG CEN W SUR. Godula
17 Płyn mózgowo – rdzeniowy, preparat                                                                                                                                    10,00 zł Godula
18 Płyn mózgowo – rdzeniowy, cytoza                                                                                                                                    10,00 zł Godula
19 Prążki oligoklonalne w PMR                                                                                                                                 250,00 zł Diagnostyka
20 Kał na stopień strawienia                                                                                                                                      7,00 zł Godula Bielszowice
21 Kał na pasożyty mikroskopowo                                                                                                                                      8,00 zł Godula Bielszowice
22 Kał na LAMBLIE  enzymatycznie – EIA                                                                                                                                    25,00 zł Godula
23 Kał na krew utajoną (bez diety)                                                                                                                                    20,00 zł Godula Bielszowice
24 Kał na Rota i Adeno wirusy                                                                                                                                    20,00 zł Bielszowice
25 Narkotyki w moczu (10 parametrów)                                                                                                                                    61,50 zł Godula Bielszowice
26 Białko Bence-Jonesa w moczu (łańcuchy lekkie)                                                                                                                                    20,00 zł Godula Bielszowice
27 Beta 2 mikroglobulina                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
28 Liczba Addisa                                                                                                                                      5,00 zł Godula Bielszowice
29 Antygen Helicobacter pylori w kale                                                                                                                                    32,00 zł Godula Bielszowice
30 Helicobacter pylori przeciwciała w surowicy jakościowo                                                                                                                                    20,00 zł Godula Bielszowice
31 Helicobacter pylori p/c IgG ilościowo                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
32 Wymaz z pochwy na obecność plemników                                                                                                                                    10,00 zł Godula
33 Kalprotektyna w kale                                                                                                                                    65,00 zł Diagnostyka
34 Kalprotektyna w surowicy                                                                                                                                    65,00 zł Diagnostyka
35 Laktoferyna w kale                                                                                                                                    25,00 zł Godula
36 Helicobacter pylori P/C IgM                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka

BADANIA  BIOCHEMICZNE

LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 Białko całkowite                                                                                                                                      6,00 zł Godula Bielszowice
2 Proteinogram (elektroforeza)                                                                                                                                    20,00 zł Bielszowice
3 Albumina w surowicy                                                                                                                                      6,00 zł Godula
4 Glukoza w surowicy                                                                                                                                      6,00 zł Godula Bielszowice
5 Bilirubina całkowita                                                                                                                                      6,00 zł Godula Bielszowice
6 Bilirubina pośrednia i bezpośrednia                                                                                                                                    10,00 zł Godula Bielszowice
7 Cholesterol całkowity                                                                                                                                      7,00 zł Godula Bielszowice
8 Cholesterol HDL                                                                                                                                    10,00 zł Godula Bielszowice
9 Cholesterol LDL wyliczany                                                                                                                                      4,00 zł Godula Bielszowice
10 Triglicerydy                                                                                                                                      6,00 zł Godula Bielszowice
11 Profil CHOL – TG – HDL – LDL                                                                                                                                    16,00 zł Godula Bielszowice
12 Kwas moczowy w surowicy                                                                                                                                      6,00 zł Godula Bielszowice
13 Mocznik                                                                                                                                      6,00 zł Godula Bielszowice
14 Kreatynina                                                                                                                                      6,00 zł Godula Bielszowice
15 Clearance kreatyniny w DZM                                                                                                                                    15,00 zł Godula Bielszowice
16 Fosfataza alkaliczna                                                                                                                                      7,00 zł Godula Bielszowice
17 Fosfataza alkaliczna frakcja kostna                                                                                                                                    10,00 zł Diagnostyka
18 Fosfataza kwaśna całkowita                                                                                                                                      6,00 zł Godula
19 Fosfataza kwaśna + sterczowa                                                                                                                                    12,00 zł Godula
20 ASPAT – aminotransferaza asparaginanowa                                                                                                                                      6,00 zł Godula Bielszowice
21 ALAT – aminotransferaza alaminowa                                                                                                                                      6,00 zł Godula Bielszowice
22 GGTP – gamma-glutamylotransferaza                                                                                                                                      6,00 zł Godula Bielszowice
23 CPK (CK – NAC) – kinaza kreatynowa                                                                                                                                    10,00 zł Godula Bielszowice
24 CPK – MB MASS (izoenzym sercowy)                                                                                                                                    25,00 zł Godula
25 CPK – MB (izoenzym sercowy)                                                                                                                                    10,00 zł Bielszowice
26 hs Troponina                                                                                                                                    25,00 zł Godula
27 BNP- peptyd natiuretyczny                                                                                                                                    40,00 zł Godula
28 Jonogram (Na,K)                                                                                                                                    15,00 zł Godula Bielszowice
29 Jonogram (Na,K,Cl)                                                                                                                                    15,00 zł Godula
30 Fosfor w surowicy                                                                                                                                      7,00 zł Godula
31 Żelazo w surowicy                                                                                                                                      7,00 zł Godula Bielszowice
32 UIBC w surowicy                                                                                                                                    10,00 zł Godula Bielszowice
33 Wapń całkowity w surowicy                                                                                                                                      6,00 zł Godula Bielszowice
34 Wapń zjonizowany                                                                                                                                    10,00 zł Godula Bielszowice
35 Magnez w surowicy                                                                                                                                      7,00 zł Godula
36 Amylaza (diastaza w surowicy)                                                                                                                                      8,00 zł Godula Bielszowice
37 LDH – dehydrogenazy mleczanowa                                                                                                                                    10,00 zł Godula
38 Lipaza                                                                                                                                    15,00 zł Diagnostyka
39 Krzywa cukrowa 2-punktowa                                                                                                                                    12,00 zł Godula Bielszowice
40 Krzywa cukrowa 3-punktowa                                                                                                                                    18,00 zł Godula Bielszowice
41 HBA 1 C Hemoglobina glikowana                                                                                                                                    25,00 zł Godula
42 Ołów we krwi                                                                                                                                    60,00 zł Diagnostyka
43 Miedź w surowicy                                                                                                                                    20,00 zł Diagnostyka
44 Miedź w moczu DZM                                                                                                                                    50,00 zł Diagnostyka
45 Cynk we krwi                                                                                                                                    40,00 zł Diagnostyka
46 Lit w surowicy                                                                                                                                    10,00 zł Diagnostyka
47 TBG białko wiążące tyroksynę                                                                                                                                    32,00 zł Korlab
48 Gazometria                                                                                                                                    15,00 zł Godula Bielszowice
49 Hemoglobina tlenkowęglowa HbCO                                                                                                                                    15,00 zł Bielszowice
50 Cholinesteraza                                                                                                                                    30,00 zł Korlab
51 Homocysteina                                                                                                                                    45,00 zł Diagnostyka
52 Etanol                                                                                                                                    61,50 zł Godula
53 Ferrytyna                                                                                                                                    20,00 zł Godula
54 Kwasy żółciowe                                                                                                                                    60,00 zł Diagnostyka

BADANIA  SEROLOGICZNE

LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1  Grupa krwi (1 oznaczenie) + przeciwciała                                                                                                                                    30,00 zł Godula
2 Przeciwciała (odcz. Coombsa)                                                                                                                                    20,00 zł Godula
3 BTA                                                                                                                                    20,00 zł Godula
4 Próba krzyżowa                                                                                                                                    60,00 zł Godula
5 VDRL                                                                                                                                      7,00 zł Godula
6 Odczyn Waaler – Rose                                                                                                                                    15,00 zł Godula
7 ASO w surowicy ilościowo                                                                                                                                    15,00 zł Godula
8 CRP – białko ostrej fazy ilościowo                                                                                                                                    15,00 zł Godula Bielszowice
9 CRP – bialko ostrej fazy jakosciowo                                                                                                                                    15,00 zł Godula Bielszowice
10 Prokalcytonina                                                                                                                                    80,00 zł Godula Bielszowice
11 RF jakościowo                                                                                                                                    15,00 zł Godula Bielszowice
12 Krioglobuliny we krwi                                                                                                                                    20,00 zł Korlab
13 Mononukleoza test IM                                                                                                                                    15,00 zł Godula
14 RF ilościowo                                                                                                                                    15,00 zł Godula

MARKERY  NOWOTWOROWE

LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 CEA                                                                                                                                    25,00 zł Godula
2 PSA  WOLNE                                                                                                                                    32,00 zł Diagnostyka
3 PSA  CAŁKOWITE                                                                                                                                    25,00 zł Godula
4 Ca 19-9                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
5 Ca 125                                                                                                                                    30,00 zł Godula
6 AFP                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
7 Ca 15 – 3                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
8 S 100 w surowicy / białko, marker nowotworowy/                                                                                                                                    80,00 zł Diagnostyka
9 TPS /TPA  specyficzny polipeptyd tkankowy/                                                                                                                                    80,00 zł Diagnostyka
10 IGF 1                                                                                                                                    50,00 zł Diagnostyka
11 Kalcytonina                                                                                                                                    45,00 zł Diagnostyka

IMMUNODIAGNOSTYKA

LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 TSH                                                                                                                                    16,00 zł Godula
2 FT4 – wolna tyroksyna                                                                                                                                    16,00 zł Godula
3 FT3 – wolna trójjodotyronina                                                                                                                                    16,00 zł Godula
4 T3 trijodotyronina całkowita                                                                                                                                    16,00 zł Diagnostyka
5 T4 tyroksyna całkowita                                                                                                                                    16,00 zł Diagnostyka
6 Tyreoglobulina                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
7 P/c anty TPO p/peroksydazie tarczyc                                                                                                                                    25,00 zł Godula
8 P/c anty TG ( anty tyreoglobulinowe)                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
9 Przeciwciała anty TSH (TRAB)                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
10 FSH – hormon folikulotropowy                                                                                                                                    20,00 zł Diagnostyka
11 LH – hormon luteinizujący                                                                                                                                    20,00 zł Diagnostyka
12 Progesteron                                                                                                                                    20,00 zł Diagnostyka
13 Prolaktyna                                                                                                                                    20,00 zł Diagnostyka
14 Estradiol E2                                                                                                                                    20,00 zł Diagnostyka
15 Estradiol wolny E3                                                                                                                                    20,00 zł Diagnostyka
16 β – HCG – gonadotropina kosmówka podj. Β                                                                                                                                    20,00 zł Godula
17 Testosteron                                                                                                                                    20,00 zł Diagnostyka
18 Wolny testosteron                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
19 Witamina B12                                                                                                                                    30,00 zł Godula
20 Kortyzol                                                                                                                                    20,00 zł Diagnostyka
21 Kortyzol w DZM                                                                                                                                    20,00 zł Diagnostyka
22 Androstendion                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
23 DHEA –S siarczan dehydroepiandrosteronu                                                                                                                                    22,00 zł Diagnostyka
24 Parathormon PTH                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
25 ACTH – hormon adrenokortykotropowy                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
26 Hormon wzrostu / HGH/                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
27 17 – OH progesteron                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
28 17 – OH ketosterydy w DZM                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
29 17 – ketosterydy w DZM                                                                                                                                    40,00 zł Diagnostyka
30 Aldosteron                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
31 Metoksykatecholaminy                                                                                                                                    45,00 zł Diagnostyka
32 C – peptyd                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
33 Insulina                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
34 Kwas foliowy                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
35 Witamina D3                                                                                                                                    45,00 zł Diagnostyka
36 Kwas deltaaminolewulinowy / ALA/                                                                                                                                    35,00 zł Diagnostyka
37 Kwas wanilinomigdałowy(ALA)                                                                                                                                    35,00 zł Diagnostyka
38 Digoksyna                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
39 Aldolaza                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
40 Koproporfiryny w moczu                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
41 Osteokalcyna                                                                                                                                    50,00 zł Diagnostyka
42 IgA Immunoglobuliny A                                                                                                                                    15,00 zł Diagnostyka
43 IgM Immunoglobuliny M                                                                                                                                    15,00 zł Diagnostyka
44 IgG Immunoglobuliny G                                                                                                                                    15,00 zł Diagnostyka
45 IgE Immunoglobuliny E                                                                                                                                    22,00 zł Diagnostyka
46 IgE swoiste mleko krowie                                                                                                                                    45,00 zł Diagnostyka
47 C3/ składowa dopełniacza/                                                                                                                                    40,00 zł Diagnostyka
48 C4 / składowa dopełniacza/                                                                                                                                    40,00 zł Diagnostyka
49 SHGB – białko wiążące globulinę                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
50 Adrenalina w DZM                                                                                                                                    45,00 zł Diagnostyka
51 Noradrenalina                                                                                                                                    45,00 zł Diagnostyka
52 Ceruloplazmina                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
53 Transferyna                                                                                                                                    22,00 zł Diagnostyka
54 Cynkprotoporfiryna                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
55 Serotonina                                                                                                                                    50,00 zł Diagnostyka
56 Karbamazepina                                                                                                                                    45,00 zł Diagnostyka
57 ANA SCREEN / p/c p. jądrowe /                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
58 ANA SCREENING HEP-2                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
59 TEST COMBI- ANA,AMA,ASMA                                                                                                                                    60,00 zł Diagnostyka
60 PROFIL ANA 3                                                                                                                                 120,00 zł Diagnostyka
61 P/c p/jądrowe SLE                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
62 P/c p/jądrowe anty SS-A (Ro)                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
63 P/c p/jądrowe anty SS-B (La)                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
64 P/c p/jądrowe anty Jo-1                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
65 P/c p/jądrowe anty SM                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
66 P/c  anty PR3 (c ANCA)                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
67 P/c  anty MPO (p ANCA)                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
68 P/c anty mitochondrialne AMA                                                                                                                                    22,00 zł Diagnostyka
69 P/c anty kardiolipinowe IgG                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
70 P/c anty kardiolipinowe IgM                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
71 p/c anty kardiolipinowe IgM i IgG                                                                                                                                    50,00 zł Diagnostyka
72 ASMA p/c p.mięśniom gładkim                                                                                                                                    40,00 zł Diagnostyka
73 ASKA mięśnie poprz. prążkowane                                                                                                                                    80,00 zł Diagnostyka
74 p/c LKM 1                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
75 P/c p.receptorom acetylocholinowym (diagnostyka miastenii) ARAB                                                                                                                                 100,00 zł Diagnostyka
76 p/c p. kom.okł. żołądka                                                                                                                                    60,00 zł Diagnostyka
77 p/c p. endomysium IgA                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
78 p/c p. endomysium IgG                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
79 p/c p. gliadynowe IgG                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
80 p/c p. gliadynowe IgA                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
81 p/c p. jądrowe anty SCL – 70                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
82 p/c p. cytrulinowe anty CCP JgG                                                                                                                                    35,00 zł Godula
83 Transglutaminaza tkankowa p/c IgA                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
84 Transglutaminaza tkankowa p/c IgG                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
85 EBV IgM                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
86 EBV IgG                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
87 P/c przeciw DNA dwuniciowemu (dsDNA)                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
88 Immunoelektroforeza z immunofiksacją w surowicy lub moczu                                                                                                                                 100,00 zł Diagnostyka
89 Poziom leku przeciwpadaczkowegoUPA(kwas walproinowy)                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
90 Parwowirus B19 IgM                                                                                                                                    85,00 zł Diagnostyka
91 Parwowirus B19 IgG                                                                                                                                    85,00 zł Diagnostyka
92 Lamblie w surowicy IgM                                                                                                                                    65,00 zł Diagnostyka
93 Lamblie w surowicy IgG                                                                                                                                    65,00 zł Diagnostyka
94 CA 72-4                                                                                                                                    85,00 zł Diagnostyka
95 AMH                                                                                                                                 125,00 zł Diagnostyka
96 TEST ROMA                                                                                                                                 120,00 zł Diagnostyka
97 Glikoproteina IgG                                                                                                                                    80,00 zł Diagnostyka
98 Glikoproteina IgM                                                                                                                                    80,00 zł Diagnostyka
99 Akwaporyna 4                                                                                                                                 150,00 zł Diagnostyka
100 Somatotropina                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka

DIAGNOSTYKA ŻÓŁTACZEK

LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 HBs antygen / Ag/ – WZW typu B                                                                                                                                    15,00 zł Godula
2 Test potwierdzenia dodatniego Hbs Ag                                                                                                                                    55,00 zł Diagnostyka
3 Hbe-Ag WZW typu B                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
4 P/c anty HBc total WZW typu B                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
5 P/c anty HBc IgM WZW typu B                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
6 P/c anty Hbe  WZW typu B                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
7 P/c anty Hbs WZW typu B                                                                                                                                    30,00 zł Godula
8 P/c anty HCV WZW typu C                                                                                                                                    30,00 zł Godula
9 P/c anty HAV IgM WZW typu A                                                                                                                                    35,00 zł Diagnostyka
10 P/c anty HCV metodą PCR                                                                                                                                 170,00 zł Diagnostyka
11 P/C anty HAV IgG                                                                                                                                    35,00 zł Diagnostyka

DIAGNOSTYKA INFEKCJI

LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 Różyczka (Rubella) p/c IgG                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
2 Różyczka ( Rubella) p/c IgM                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
3 Różyczka ( Rubella) p/c IgG i IgM                                                                                                                                    50,00 zł Diagnostyka
4 CMV ( Cytomegalia) p/c IgG                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
5 CMV ( Cytomegalia ) p/c IgM                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
6 CMV ( Cytomegalia) p/c IgM i IgG                                                                                                                                    50,00 zł Diagnostyka
7 CMV ( Cytomegalia)  IgG test awidności                                                                                                                                    50,00 zł Diagnostyka
8 Toxoplasma gondii p/c IgM                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
9 Toxoplasma gondii p/c IgG                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
10 Toxoplasma gondii p/c IgM i IgG                                                                                                                                    40,00 zł Diagnostyka
11 Toxoplasma gondii p/c IgG (test awidności)                                                                                                                                    70,00 zł Diagnostyka
12 Herpes simpex p/c IgG ( opryszczka)                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
13 Herpes simplex p/c IgM ( opryszczka)                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
14 Mycoplasma pneumoniae p/c IgG                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
15 Mycoplasma pneumoniae p/c IgM                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
16 Chlamydia trachomatis p/c IgG                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
17 Chlamydia trachomatis p/c IgM                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
18 Chlamydia pneumoniae p/c IgG                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
19 Chlamydia pneumoniae p/c IgM                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
20 Yersinia enterocollitica IgA                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
21 Yersinia enterocollitica IgG                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
22 Yersinia enterocollitica IgM                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
23 Borrelia Burgdorferi p/c IgG                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
24 Borelia Burgdorferi p/c IgM                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
25 Borelia Burgdorferi p/c IgG i IgM                                                                                                                                    50,00 zł Diagnostyka
26 Western blot Borelia Burgdorferi p/c IgG                                                                                                                                    70,00 zł Diagnostyka
27 Western blot Borelia Burgdorferi p/c IgM                                                                                                                                    70,00 zł Diagnostyka
28 Listerioza IgG                                                                                                                                    60,00 zł Diagnostyka
29 Listerioza IgM                                                                                                                                    60,00 zł Diagnostyka
30 Glista ludzka IgG                                                                                                                                    37,00 zł Diagnostyka
31 Tasiemiec IgG                                                                                                                                    50,00 zł Diagnostyka
32 Przeciwciała  anty HIV 1+2                                                                                                                                    25,00 zł Godula
33 Przeciwciała  anty HIV 1+2.Test potwierdzenia.                                                                                                                                 220,00 zł Diagnostyka
34 Przeciwciała  anty HIV 1+2 PCR                                                                                                                                 300,00 zł Diagnostyka
35 FTA                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
36 FTA – ABS                                                                                                                                    25,00 zł Diagnostyka
37 TPHA                                                                                                                                    35,00 zł Diagnostyka
38 Bruceloza                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
39 Toksokaroza                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
40 Krztusiec p/c IgA(swoiste                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
41 Krztusiec p/c IgM                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
42 Krztusiec p/c IgG                                                                                                                                    30,00 zł Diagnostyka
43 TEST RSV                                                                                                                                    20,00 zł Bielszowice

MIKROBIOLOGIA

LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 Posiew moczu                                                                                                                                    20,00 zł Korlab
2 Wymaz z gardła                                                                                                                                    20,00 zł Korlab
3 Wymaz z nosa                                                                                                                                    20,00 zł Korlab
4 Wymaz z pochwy                                                                                                                                    20,00 zł Korlab
5 Wymaz z szyjki macicy                                                                                                                                    25,00 zł Korlab
6 Posiew ze skóry                                                                                                                                    20,00 zł Korlab
7 Posiew z języka                                                                                                                                    20,00 zł Korlab
8 Preparat w kierunku gonokoków                                                                                                                                    15,00 zł Korlab
9 Wymaz z cewki moczowej                                                                                                                                    20,00 zł Korlab
10 Wymaz z rany                                                                                                                                    25,00 zł Korlab
11 Wymaz z ucha                                                                                                                                    20,00 zł Korlab
12 Wymaz z worka spojówkowego                                                                                                                                    20,00 zł Korlab
13 Posiew płynu z jamy ciała                                                                                                                                    25,00 zł Korlab
14 Posiew płynu stawowego                                                                                                                                    25,00 zł Korlab
15 Posiew plwociny                                                                                                                                    20,00 zł Korlab
16 Posiew popłuczyn oskrzelowych                                                                                                                                    20,00 zł Korlab
17 Wymaz z odbytu                                                                                                                                    20,00 zł Korlab
18 Wymazy sanitarne z powierzchni                                                                                                                                    20,00 zł Korlab
19 Próbka krwi na posiew TLENOWE                                                                                                                                    25,00 zł Korlab
20 Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego                                                                                                                                    25,00 zł Korlab
21 Próbka krwi na posiew BEZTLENOWE                                                                                                                                    20,00 zł Korlab
22 Antybiogram                                                                                                                                    20,00 zł Korlab
23 Posiew w kier nosicielstwa u kobiet rodzących                                                                                                                                    15,00 zł Korlab
24 Badanie jałowości sporali  Każdy krążek 10,00 zł Korlab
25 Ureaplasma                                                                                                                                    50,00 zł Korlab
26 Czystość pochwy                                                                                                                                    10,00 zł Godula
27 Posiew kału w kier. grzybów                                                                                                                                    20,00 zł Korlab
28 Posiew kału bakterie                                                                                                                                    20,00 zł Korlab
29 Clostridium difficile                                                                                                                                    45,00 zł Korlab
30 Posiew mleka kobiecego                                                                                                                                    20,00 zł Korlab
31 Posiew wymazu  w kierunku paciorkowców beta hemolizujących – GBS                                                                                                                                    15,00 zł Korlab
32 UREAPLASMA UREALITICUM                                                                                                                                    40,00 zł Korlab
33 UREAPLASMA UREALITICUM  P/C IgM                                                                                                                                    40,00 zł Korlab
34 UREAPLASMA UREALITICUM  P/C IgG                                                                                                                                    40,00 zł Korlab

MIKROBIOLOGIA PRĄTKA GRUŹLICY

LP POZYCJA CENA * MIEJSCE WYKONYWANIA
1 Diagnostyka w kierunku prątków kwasoodpornych – preparat + hodowla                                                                                                                                    50,00 zł Powstańców K-ce
2 Diagnostyka szybka prątka w systemie MB/BACT                                                                                                                                 100,00 zł Powstańców K-ce
3 Lekowrażliwość prątka na podstawowe tuberkulostatyki metodą klasyczną                                                                                                                                    65,00 zł Powstańców K-ce
4 Lekowrażliwość prątka na inne chemioterapeutyki  Każdy 20,00 zł Powstańców K-ce
5 DNA Mycobacterium tuberculosis                                                                                                                                 450,00 zł Powstańców K-ce

* CENA DOTYCZY USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ SŁUŻĄCEJ PROFILAKTYCE, ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA. W INNYCH PRZYPADKACH DO CENY DOLICZANY JEST PODATEK VAT WG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI.

Świadczenia z zakresu ORTOPEDII

świadczone w  ODDZIALE

Lp POZYCJA CENA
1 Endoprotezoplastyka bezcementowa biodra (cena obejmuje pobyt do 8 dni) – wcześniejszy cennik uwzględniał pobyt do 10 dni) *                                                                                                                            17 200,00 zł
2 Endoprotezoplastyka przynasadowa biodra (proteza z głową ceramiczną o średnicy 36 mm, cena obejmuje pobyt do 7 dni) *                                                                                                                            22 000,00 zł
3 Endoprotezoplastyka cementowa kolana                                                                                                                            20 000,00 zł
4 Endoprotezoplastyka bezcementowa kolana                                                                                                                            23 000,00 zł
5 Endoprotezoplastyka stawu śródstopno-paliczkowego                                                                                                                              8 000,00 zł
6 Artroskopia kolana                                                                                                                              3 500,00 zł
7 Artroskopia kolana + szycie łękotki (cena zależna od ilości zszywek) 4000,00 zł -6000,00 zł
8 Atroskopia kolana z użyciem pinów węglowych                                                                                                                              6 500,00 zł
9 Artroskopia kolana + rekonstrukcja chrząstki membraną Hyalofast                                                                                                                            12 000,00 zł
10 Rekonstrukcja wiązadła krzyżowego przedniego – metoda BTB                                                                                                                              8 500,00 zł
11 Rekonstrukcja wiązadła krzyżowego przedniego – z użyciem protezy typu LARS (cena zawiera koszt protezy)                                                                                                                            14 000,00 zł
12 Usunięcie zespolenia wewnętrznego – kość piszczelowa/kość strzałkowa – małe                                                                                                                              2 200,00 zł
13 Usunięcie zespolenia wewnętrznego – kość piszczelowa/kość strzałkowa – duże                                                                                                                              3 500,00 zł
14 Paluch koślawy (z osteotomią)                                                                                                                              3 800,00 zł
15 Paluch koślawy oraz artrodeza palca młotkowatego                                                                                                                              5 000,00 zł
16 Przykurcz Dupuytrena                                                                                                                              2 800,00 zł
17 Zespół cieśni kanału nadgarstka (bez udziału anestezjologa)                                                                                                                              1 600,00 zł
18 Zespół cieśni nadgarstka oraz zespół rowka nerwu łokciowego                                                                                                                              2 800,00 zł
19 Łokieć tenisisty/golfisty                                                                                                                              2 500,00 zł
20 Palec zatrzaskujący (bez udziału anestezjologa)                                                                                                                              1 200,00 zł
22 Zestaw do autotransfuzji                                                                                                                                 600,00 zł

świadczone w PORADNI

Lp POZYCJA CENA
1 KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA – LEKARZ SPECJALISTA                                                                                                                                 120,00 zł
2 KWALIFIKACJA DO ZABIEGU ENDOPROTEZOPLASTYKI                                                                                                                                 300,00 zł

* CENA ZA KAŻDY DODATKOWY OSOBODZIEŃ WYLICZANA Z DANYCH KOSZTOWYCH NA PODSTAWIE ZAKOŃCZONEGO OKRESU ROZLICZENIOWEGO, WYNOSZĄCEGO ODPOWIEDNIO 6 LUB 12 MIESIĘCY, W ZALEŻNOŚCI OD DATY WYKONANIA ŚWIADCZENIA NA ODDZIALE SZPITALNYM , JEDNAK NIE WIĘCEJ NIŻ 400,00 ZŁ./ OSOBODZIEŃ

Świadczenia z zakresu OKULISTYKI

Lp POZYCJA CENA
1 KONSULTACJA SPECJALISTY CHORÓB OCZU                                                                                                                                 120,00 zł
2 BADANIE OKULISTYCZNE – W TYM DLA KIEROWCÓW                                                                                                                                 100,00 zł
3 BADANIE OCT PLAMKI Z OPISEM (DWOJE OCZU)                                                                                                                                    90,00 zł
4 BADANIE OCT WŁÓKIEN NERWOWYCH I TARCZY NERWU WZROKOWEGO Z OPISEM (DWOJE CZU)                                                                                                                                    90,00 zł
5 PACHYMETRIA – POMIAR GRUBOŚCI ROGÓWKI METODĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ (DWOJE OCZU)                                                                                                                                    50,00 zł
6 GONIOSKOPIA – BADANIE KĄTA PRZESĄCZANIA (DWOJE OCZU)                                                                                                                                    55,00 zł
7 BIOMETRIA – POMIAR DŁUGOŚCI GAŁKI OCZNEJ (DWOJE OCZU)                                                                                                                                    60,00 zł
8 PERYMETRIA KOMPUTEROWA – BADANIE POLA WIDZENIA (DWOJE OCZU)                                                                                                                                    50,00 zł
9 BADANIE USG GAŁKI OCZNEJ (JEDNO OKO)                                                                                                                                    60,00 zł
10 MIKROSKOPIA LUSTRZANA Z POMIAREM GRUDOŚCI ROGÓWKI (JEDNO OKO)                                                                                                                                    30,00 zł
11 BADANIE KĄTA ZEZA                                                                                                                                    30,00 zł
12 USUNIĘCIE GRADÓWKI                                                                                                                                 350,00 zł
13 ZABIEG WYCIĘCIA GUZKÓW POWIEK – 1 ZMIANA (BRODAWKA, KASZAT, CYSTA, IPT)                                                                                                                                 350,00 zł
14 ZABIEG USUNIĘCIA KĘPEK ŻÓŁTYCH                                                                                                                                 400,00 zł
15 ZABIEG PŁUKANIA KANALIKA NOSOWO-ŁZOWEGO                                                                                                                                 150,00 zł
16 USUNIĘCIE RZĘS                                                                                                                                    70,00 zł
17 USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO                                                                                                                                 100,00 zł
POZOSTAŁE
1 LASTEROTERAPIA SIATKÓWKI (RETINOPATIA CUKRZYCOWA, STAN PO ZAKRZEPIE ŻYŁY CENTRALNEJ – JEDNA SESJA)                                                                                                                                 250,00 zł
2 ĆWICZENIA PLEOPTYCZNE / ORTOPTYCZNE – DWUTYGODNIOWY CYKL                                                                                                                                 200,00 zł

Świadczenia z zakresu LARYNGOLOGII

Lp POZYCJA CENA
1 ADENOTOMIA – USUNIĘCIE MIGDAŁKA GARDŁOWEGO                                                                                                                              1 500,00 zł
2 TONSILLECTOMIA – USUNIĘCIE MIGDAŁKA PODNIEBNEGO (BOCZNEGO)                                                                                                                              2 000,00 zł
3 POLYPECTOMIA – USUNIĘCIE POLIPÓW NOSA                                                                                                                              1 200,00 zł
4 SEPTOPLASTYKA                                                                                                                              2 300,00 zł

Świadczenia z zakresu GASTROENTEROLOGII I ENDOSKOPII

Lp POZYCJA CENA
1 KONSULTACJA GASTROENTEROLOGICZNA                                                                                                                                 120,00 zł
2 PANENDOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA (CENA NIE OBEJMUJE POBRANIA WYCINKÓW ORAZ BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO)                                                                                                                                 170,00 zł
3 KOLONOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA (CENA NIE OBEJMUJE POBRANIA WYCINKÓW ORAZ BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO)                                                                                                                                 400,00 zł
4 ZNIECZULENIE OGÓLNE DOŻYLNE DO BADANIA KOLONOSKOPOWEGO                                                                                                                                 300,00 zł
5 BADANIE HISTOPATOLOGICZNE (CENA DOTYCZY POBRANIA ORAZ BADANIA  MATERIAŁU Z JEDNEGO MIEJSCA)                                                                                                                                    50,00 zł
6 BADANIE CYTOLOGICZNE (CENA DOTYCZY POBRANIA ORAZ BADANIA  MATERIAŁU Z JEDNEGO MIEJSCA)                                                                                                                                    50,00 zł

Świadczenia z zakresu CZYNNOŚCI PŁUC

Lp POZYCJA CENA
1 SPIROMETRIA BEZ PRÓBY ROZKURCZOWEJ                                                                                                                                    30,00 zł
2 SPIROMETRIA Z PRÓBĄ ROZKURCZOWĄ                                                                                                                                    40,00 zł

Świadczenia z zakresu CHIRURGII

świadczone w  ODDZIALE

Lp POZYCJA CENA
1 CHIRURGICZNE LECZENIE PRZEPUKLINY WRAZ Z WSZYCIEM SIATKI PRZEPUKLINOWEJ Z ZASTOSOWANIEM ZNIECZULENIA OGÓLNEGO (CENA OBEJMUJE 2 OSOBODNI POBYTU) *                                                                                                                              2 600,00 zł
2 CHIRURGICZNE LECZENIE PRZEPUKLINY WRAZ Z WSZYCIEM SIATKI PRZEPUKLINOWEJ Z ZASTOSOWANIEM ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWEGO (CENA OBEJMUJE 2 OSOBODNI POBYTU) *                                                                                                                              2 300,00 zł
3 CHIRURGICZNE LECZENIE PRZEPUKLINY BEZ WSZYCIA SIATKI PRZEPUKLINOWEJ Z ZASTOSOWANIEM ZNIECZULENIA OGÓLNEGO (CENA OBEJMUJE 2 OSOBODNI POBYTU) *                                                                                                                              2 500,00 zł
4 CHIRURGICZNE LECZENIE PRZEPUKLINY BEZ WSZYCIA SIATKI PRZEPUKLINOWEJ Z ZASTOSOWANIEM ZNIECZULENIAPODPAJĘCYZNÓWKOWEGO (CENA OBEJMUJE 2 OSOBODNI POBYTU) *                                                                                                                              2 200,00 zł

świadczone w  PORADNI

Lp POZYCJA CENA
1 Konsultacja lekarza specjalisty (w tym standardowa zmiana opatrunku, usunięcie szwów, iniekcje, wstrzyknięcie leku, drobne zabiegi chirurgiczne – biopsja aspiracyjna stawu, aspiracja ze skóry i tkanki podskórnej, usunięcie małego ciała obcego)                                                                                                                                 150,00 zł
2 Nacięcie i zaopatrzenie ropnia i krwiaka                                                                                                                                    80,00 zł
3 Nacięcie ropnia okołoodbytniczego                                                                                                                                 100,00 zł
4 Nacięcie skóry i tkanki podskórnej i usunięcie ciała obcego (obejmuje znieczulenie miejscowe i szycie rany)                                                                                                                                 200,00 zł
5 Duże zabiegi chirurgiczne (wycięcie zmian skórnych, opracowanie wrastającego paznokcia, opracowanie i szycie pojedynczej rany urazowej) – cena obejmuje znieczulenie, szycie i badanie histopatologiczne zmiany  200,00 zł – 400,00 zł
6 Krioterapia zmian skórnych – 1 zmiana                                                                                                                                    80,00 zł
7 Krioterapia zmian skórnych – 2 – 3 zmiany                                                                                                                                 120,00 zł
8 Obliteracja – ostrzykiwanie żylaków i pajączków (cena nie obejmuje ceny leku)                                                                                                                                 200,00 zł
9 Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG z pobraniem materiału do badania histopatologicznego                                                                                                                                 300,00 zł
10 Zaopatrzenie pacjenta w gabinecie zabiegowym (bez porady) – zmiana opatrunku, usunięcie szwów                                                                                                                                    30,00 zł

* CENA ZA KAŻDY DODATKOWY OSOBODZIEŃ WYLICZANA Z DANYCH KOSZTOWYCH NA PODSTAWIE ZAKOŃCZONEGO OKRESU ROZLICZENIOWEGO, WYNOSZĄCEGO ODPOWIEDNIO 6 LUB 12 MIESIĘCY, W ZALEŻNOŚCI OD DATY WYKONANIA ŚWIADCZENIA NA ODDZIALE SZPITALNYM , JEDNAK NIE WIĘCEJ NIŻ 400,00 ZŁ./ OSOBODZIEŃ

Świadczenia NOL

Lp POZYCJA CENA
1 Porada w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej                                                                                                                                    80,00 zł

Świadczenia PORADNI MEDYCYNY PRACY

Lp POZYCJA CENA
1 BADANIE SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNE *                                                                                                                                    30,00 zł

* świadczenie przeznaczone wyłącznie dla pracowników oraz osób ubiegających się o pracę  w Szpitalu Miejskim w Rudzie śląskiej Sp z.o.o.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12