Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Ordynator Oddziału: dr n. med. Kazimierz Swoboda

Lokalizacja: Jednostka Godula, Pawilon F, 3 piętro

Na oddziale znajduje się 51 łóżek.

Oddział Chirurgii jest nowoczesnym oddziałem z bardzo młodym a zarazem doświadczonym zespołem lekarskim.
Cały zespół lekarsko-pielęgniarski uczestniczy w licznych kursach, konferencjach oraz czynnie w zjazdach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych podnosząc swoje kwalifikacje, a tym sposobem jakość wykonywanych procedur zabiegowych. Wykonujemy zabiegi standardowe jak i zabiegi wysokospecjalistyczne m.in. laparoskopowe zabiegi na żołądku, totalne resekcje żołądków, tętniaki aorty, przeszczepy naczyniowe, zabiegi resekcyjne trzustki, a także wykorzystując nowoczesne metody staplerowe pozwalamy chorym przy nisko położonych guzach odbytnicy uniknąć wytworzenia sztucznego odbytu. Oddział pełni 24-godzinny codzienny dyżur chirurgiczny lekarsko-pielęgniarski. Zaopatrujemy urazy wielonarządowe, ostre schorzenia naczyń, ostre schorzenia narządów jamy brzusznej u dorosłych i dzieci.

W ramach 24 godzinnego dyżuru do dyspozycji lekarzy pozostaje Pracownia RTG, Laboratorium analityczne oraz możliwość konsultacji na oddziale kardiologicznym, ginekologicznym, urazowo-ortopedycznym, internistycznym, psychiatrycznym. W przypadku konieczności konsultacji innych specjalności do dyspozycji pacjenta pozostaje transport sanitarny.

Oddział współpracuje z oddziałami klinicznymi m.in. z Kliniką Gastroenterologii CSK w Katowicach Ligocie, Kliniką Chirurgii Szpitala Górniczego w Bytomiu i Ochojcu, Instytutem Onkologii, z Zakładem Patomorfologii ŚLAM oraz Pracownią histopatoligii dr-a Januszewskiego i Pracownią Mikrobiologii.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12