Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Ordynator Oddziału: dr n.med. Sławomir Wroński

Lokalizacja: Jednostka Godula, Pawilon F, parter

W ramach oddziału prowadzona jest kompleksowa opieka nad pacjentem w zakresie diagnostyki i leczenia, w tym operacyjnego, w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Oddział dysponuje 32 łóżkami.

Oddział powiązany jest z:

  1. Salą operacyjną ortopedyczną
  2. Poradnią Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  3. Poradnią Wad Postawy

Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Oddział prowadzi programy zdrowotne prowadzone przez NFZ pod nazwą: ENDOPROTEZY i URAZY WIELOMIEJSCOWE.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12