Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Chemioterapii

Ordynator Oddziału: dr n. med. Stefan Gaweł, specjalista chorób płuc od kilkunastu lat pracujący dla tego oddziału, lekarz o szerokich i sprawdzonych kwalifikacjach zawodowych.

Lokalizacja: Jednostka Bielszowice, Pawilon C, 3 piętro

Oddział jest jednostką specjalistyczną obejmującą kompleksową opieką chorych w dziedzinie chorób układu oddechowego. W całości procesu diagnostyczno-leczniczego zaangażowany jest zespół lekarzy-specjalistów chorób płuc oraz zespół pielęgniarek wprowadzających wiele innowacji w celu poprawy samopoczucia i zdrowia pacjentów. Personel szpitala stale podnosi swoje kwalifikacje, bierze udział w konferencjach, zjazdach, korzysta z fachowych kursów. Oddział dysponuje 30 łóżkami (w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej) oraz dobrze rozbudowanym zapleczem diagnostycznym obejmującym:

 • PRACOWNIĘ RENTGENOWSKĄ tu wykonuje się zdjęcia rentgenowskie płuc, zdjęcia tomograficzne, bronchograficzne, rtg-skopię i inne
 • PRACOWNIĘ BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH z możliwością wykonania:
  • badań spirometrycznych ( statycznych i dynamicznych)
  • oceny reaktywności drzewa oskrzelowego
  • badań elektrokardiograficznych
 • PRACOWNIĘ BRONCHOSKOPOWĄ oferującą bronchofiberoskopię:
  • diagnostyczną (pobieranie biopatów do badań histopatologicznych. popłuczyn i wymazów do badań cytologicznych i bakteriologicznych, punkcje transbronchialne)
  • leczniczą (usuwanie ciał obcych z oskrzeli, udrażniania oskrzeli, tamowanie krwotoków płucnych)
 • Wykonujemy również:
  • punkcje jamy opłucnej, punkcje cienkoigłowe guzów obwodowych płuc i drenaże odmy

Posiadamy bezpieczną sale chemioterapii z digestorium, gdzie podajemy cytostatyki pacjentom onkologicznym. W przyszłości zamierzamy uruchomić przyszpitalną Poradnię Chorób Płuc oraz Pracownię Cytologiczną.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12