Oddział Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Ordynator Oddziału: dr n. med. Grzegorz Rymarczyk

Lokalizacja: Jednostka Godula, Pawilon F, 2 piętro

Oddział dysponuje 24 łóżkami.

Z powodu znacznie rosnącej zapadalności na schorzenia przewodu pokarmowego, a w szczególności choroby nowotworowe w 1996 roku w ramach Oddziału Internistycznego utworzono 24 łóżka gastroeneterologiczne.

W 2005 roku istniejący Oddział został przekształcony w Oddział Gastroenterologii z łóżkami internistycznymi dla potrzeb Szpitala i miasta. W tym też roku we wrześniu w ramach Oddziału powstał Pododdział Chemioterapii Onkologicznej, który prowadzi leczenie onkologiczne (cykle chemioterapii) dla wszystkich pacjentów naszego Miasta z chorobami nowotworowymi. Ponadto Pododdział ten umożliwia kontynuację leczenia w miejscu zamieszkania dla chorych wcześniej diagnozowanych i leczonych chirurgicznie w tutejszym Szpitalu.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej do szkolenia lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych. Oddział prowadzi szeroki wachlarz badań diagnostycznych obejmujących wszystkie schorzenia internistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem chorób górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, wątroby oraz trzustki. sala chorych Oddział posiada nowoczesny sprzęt endoskopowy i sterylizacyjny, dzięki któremu prowadzi diagnostykę chorób przewodu pokarmowego, a w sytuacjach koniecznych zabiegi lecznicze, np. tamowanie krwawień. Dzięki wykwalifikowanej kadrze medycznej każdy pacjent Oddziału otoczony jest fachową opieką medyczną. Ciepła i życzliwa atmosfera panująca na Oddziale daje choremu pełne poczucie bezpieczeństwa.

Oddział powiązany jest z:

  1. Poradnią Gastroenterologiczną
  2. Pracownią Endoskopii

Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz staży kierunkowych.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12