Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego: dr hab. n. med. Wojciech Cnota

Lokalizacja: Jednostka Godula, Pawilon A, piętra 1 – 4

W ramach oddziału funkcjonują odcinki:

 1. Ginekologiczny
 2. Położniczy
 3. Patologii ciąży

Oddział posiada:

 • 72 łóżka
 • wydzieloną porodówkę septyczną i odcinek położnictwa septycznego
 • stałą dostępność opieki anestezjologicznej i możliwość wykonania badań ultrasonograficznych, kardiotokograficznych oraz badań laboratoryjnych przez 24 godziny
 • stały dyżur lekarza neonatologa biegłego w resuscytacji i stabilizacji stanu noworodka
 • wyodrębnioną sala do cięć cesarskich
 • wyodrębniony zespół położnych obsługujących tylko blok porodowy
 • komfortowe warunki hotelowe
 • możliwość porodów rodzinnych w warunkach komfortowych
 • możliwość porodu w znieczuleniu

Efektem stałego dążenia do stworzenia naszym pacjentkom warunków domowego zacisza i komfortu, jak również chęć podniesienia standardu oddziału i całego szpitala, wykonany został remont Bloku Porodowego, który obecnie umożliwia prowadzenie porodu w wodzie. Posiadamy basen do porodów w wodzie.

Oddział posiada:

 • wydzielony odcinek z salami septycznymi
 • wydzielą salę zabiegową aseptyczna i septyczna
 • odcinek pooperacyjny
 • komfortowe warunki pobytu w salach jedno jak i dwuosobowych
 • system telewizji szpitalnej

Oddział powiązany jest z:

 1. Salami operacyjnymi – ginekologiczną, cięć cesarskich
 2. Poradnią Ginekologiczno – Położniczą
 3. Poradnią Patologii Ciąży, Kardiologii Prenatalnej i Diagnostyki Wad Płodu
 4. Pracownią USG o Profilu Ginekologiczno – Położniczym
 5. Szkołą Rodzenia

Na bazie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego zorganizowany jest oddział kliniczny. Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Broszura informacyjna – znieczulenie do porodu

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12