Oddział I Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

Ordynator Oddziału: lek.med. Marek Potempa

Lokalizacja: Jednostka Bielszowice, Pawilon C, 1 piętro

Oddział dysponuje 29 łóżkami. W ramach oddziału wydzielona jest jednołóżkowa sala intensywnej opieki medycznej.

W ramach oddziału prowadzona jest kompleksowa opieka nad pacjentem w zakresie diagnostyki i leczenia w dziedzinie chorób wewnętrznych, w szczególności diagnostyka i leczenie chorób:

  • układu krążenia
  • układu oddechowego
  • endokrynologicznych i zaburzeń przemiany materii
  • układu kostno-stawowego
  • nerek i dróg moczowych
  • układu trawiennego oraz zatruć

Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz staży kierunkowych.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12