Oddział II Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Ordynator Oddziału: dr n.med. Henryk Rudzki

Lokalizacja: Jednostka Bielszowice, Pawilon C, 2 piętro

Oddział dysponuje 30 łóżkami w tym 8 łóżkami o profilu diabetologicznym. Wydzielona jest jednołóżkowa sala intensywnej opieki medycznej.

Na oddziale diagnozuje się i leczy: choroby kardiologiczne – wykonuje się testy wysiłkowe, 24-godzinny zapis EKG metodą Holtera, 24-godzinną rejestrację ciśnienia tętniczego, echo serca, przepływ w naczyniach obwodowych metodą DOPPLERA; choroby gastrologiczne – wykonuje się endoskopię górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z biopsją, badania kontrastowe przewodu pokarmowego, cholangio – TK. Diagnozuje się i leczy choroby hematologiczne (biopsja szpiku, trepanobiopsja, badania cytogenetyczne); choroby płuc wykonuje się spirometrię, bronchoskopię z biopsją, prowadzone jest leczenie i diagnostyka nefrologiczna i endokrynologiczna przez badania urograficzne, hormonalne, USG; leczenie i diagnostykę diabetologiczną – diagnostyka i prewencja przewlekłych powikłań cukrzycowych, ustalenie leczenia nowo rozpoznanych przypadków cukrzycy, leczenie ostrych powikłań cukrzycy, edukacja chorych i ich rodzin, nauka samokontroli glikemii oraz technik insulinoterapii.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12