Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Ordynator Oddziału: lek. med. Elżbieta Wądek

Lokalizacja: Jednostka Godula, Pawilon F, 1 piętro

Specjalistyczny Oddział Kardiologiczny wyposażony jest w kompletną aparaturę służącą terapii i diagnostyce chorób serca.

W ramach oddziału prowadzona jest kompleksowa opieka nad pacjentem w zakresie diagnostyki i leczenia w dziedzinie kardiologii, w szczególności:

  • diagnostyka – elektrokardiograficzna, ultrasonograficzna, elektrofizjologiczna w podstawowym zakresie, programowanie i kontrola kardiostymulatorów,
  • leczenie zachowawcze – choroby układu sercowo – naczyniowego, leczenie choroby wieńcowej, zawału serca, niewydolności serca, zaburzenia rytmu i przewodzenia,
  • leczenie operacyjne – implantacja układów stymulujących jednojamowych  i dwujamowych.

Ponadto przygotowuje się pacjentów do kardiologicznej diagnostyki inwazyjnej w ścisłej współpracy z Kliniką Kardiologii w Zabrzu i Katowicach. Do klinik kierowani są uprzednio przygotowani chorzy ze wskazaniami do wszczepiania rozruszników, transplantacji serca, operacji naczyniowych i wymiany zastawek serca. Pacjenci, u których wykonano zabiegi operacyjne są przyjmowani do tutejszego oddziału celem przeprowadzenia wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej.

Oddział dysponuje 21 łóżkami i 7 Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

W ramach oddziału funkcjonuje 6 łóżkowy Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz sala ze stanowiskiem intensywnej terapii, które podlega wpisowi w rejestrze przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w rubryce „łóżko intensywnej opieki medycznej”.

Oddział jest powiązany z:

  1. Poradnią Kardiologiczną
  2. Poradnią kontroli rozruszników
  3. Pracownią elektrofizjologii
  4. Pracownią Kontroli stymulatorów i kardiowerterów-stymulatorów serca.

Prowadziliśmy liczne międzynarodowe badania kliniczne dotyczące nowoczesnej farmakoterapii w zakresie leczenia i profilaktyki choroby wieńcowej, niewydolności serce i prewencji powikłań zakrzepowo – zatorowych w migotaniu przedsionków.

W oddziale pracują specjaliści kardiolodzy.

Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii. W ciągu ostatnich 14 lat specjalizację z kardiologii zdobyło 11 lekarzy, a w dziedzinie chorób wewnętrznych – 7 lekarzy.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12