Oddział Neonatologiczny

Ordynator Oddziału: dr n. med. Krzysztof Guzikowski

Lokalizacja: Jednostka Godula, Pawilon A, piętra 4 i 5

Oddział dysponuje 44 łóżeczkami, w tym 24 inkubatorami, w tym:

  1. 9 stanowiskami intensywnej terapii noworodka
  2. 3 stanowiskami opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji
  3. 3 stanowiskami opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego.

W ramach oddziału prowadzona jest kompleksowa opieka nad pacjentem w zakresie diagnostyki i leczenia w dziedzinie neonatologii.

Oddział powiązany jest z Poradnią Neonatologiczną. W ramach oddziału funkcjonuje Śląski Bank Mleka Kobiecego.

Oddział dzieli się na odcinek noworodków i wcześniaków oraz odcinek noworodkowy septyczny. Oddział funkcjonuje w systemie rooming – in, czyli noworodek przez 24 godziny przebywa z mamą na sali ogólnej. Zakres usług to świadczenie opieki poporodowej nad noworodkiem.

Dla dziecka bardzo ważny jest kontakt z rodzicem, dlatego umożliwiamy kangurowanie, istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia bluz. Stymulujemy też odruch ssania u wcześniaków (darmowe wypożyczenie smoczków, po osiągnięciu przez dziecko 1750 g darmowe smoczki). Działa u nas akcja „Ośmiorniczki dla wcześniaków”. Każdy wcześniak przebywający na naszym oddziale ma swoją przytulankę – ośmiorniczkę.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12