Oddział Neurologiczny / Oddział Udarowy

Ordynator Oddziału: dr n.med. Janusz Kwieciński

Lokalizacja: Jednostka Godula, Pawilon F, 2 piętro

Oddział Neurologiczny

W ramach oddziału prowadzona jest kompleksowa opieka nad pacjentem w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu nerwowego.

Oddział dysponuje 16 łóżkami. Wydzielona jest jednołóżkowa sala intensywnej opieki medycznej.

W ramach Poradni Neurologicznej prowadzony jest Program Leczenia Stwardnienia Rozsianego finansowany przez NFZ.

Oddział Udarowy

W ramach oddziału prowadzona jest kompleksowa opieka nad pacjentem w zakresie diagnostyki i leczenia udarów mózgu.

Oddział dysponuje 16 łóżkami, w tym:

  1. 4 łóżka intensywnej opieki medycznej
  2. 12 łóżek przeznaczonych dla wczesnej rehabilitacji neurologicznej (udarowej)

Zarówno Oddział Neurologiczny jak i Udarowy powiązane są z następującymi komórkami:

  1. Poradnią Neurologiczną
  2. Pracownią EEG i EMG
  3. Pracownią Dopplerowską.
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12