Oddział Okulistyczny

Ordynator Oddziału: dr.n.med. Beata Kumor-Wierzba

Lokalizacja: Jednostka Godula, Pawilon F, 3 piętro

W ramach oddziału prowadzona jest kompleksowa opieka nad pacjentem w zakresie diagnostyki i leczenia, w tym operacyjnego, w dziedzinie okulistyki, w szczególności:

  1. diagnostyka – badanie ostrości wzroku, badanie przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej, badanie dna oka wziernikowanie bezpośrednim i pośrednim, gonioskopia, tonometria, keratometria, skiaskopia, perymetria statyczna i kinetyczna
  2. leczenie zachowawcze – diagnostyka i leczenie stanów zapalnych przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, leczenie stanów po urazach tępych gałki ocznej, terapię polfiliną pacjentów z wysoką krótkowzrocznością zwyrodniającą, zanikiem nerwu wzrokowego, chorobami zwyrodniającymi siatkówki
  3. leczenie operacyjne – operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy oraz wszczepianie sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych zwijalnych i nie zwijalnych, operacje odwarstwienia siatkówki, operacje przeciwjaskrowe, enukleacje, cyklodiatermokoagulacja, cyklokriodestrukcja, naszywanie błony owodniowej na rogówkę, operacje zeza, operacje powiek, operacje naprawcze worka spojówkowego, zaopatrywanie ran gałki ocznej i aparatu ochronnego oka.

Oddział dysponuje 15 łóżkami.

Powiązany jest z:

  1. Poradnią okulistyczną
  2. Poradnią okulistyczną dla dzieci
  3. Poradnią leczenia jaskry

Oddział Okulistyczny posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie okulistyki.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12