Oddział Otolaryngologiczny

Ordynator Oddziału: lek.med. Grzegorz Fryc

Lokalizacja: Jednostka Godula, Pawilon F, 3 piętro

Oddział dysponuje 11 łóżkami.

W ramach oddziału prowadzona jest kompleksowa opieka nad pacjentem w zakresie diagnostyki i leczenia, w tym operacyjnego, w dziedzinie otolaryngologii, w szczególności:

  1. diagnostyka umożliwiająca rozpoznanie i leczenie w zakresie schorzeń głowy, szyi i przewodu pokarmowego z ograniczeniem do przełyki
  2. leczenie zachowawcze w zakresie górnych dróg oddechowych i narządu słuchu, poszerzonego o postępowanie w urazach twarzoczaszki, z postępowaniem chirurgicznym w zakresie chirurgii jamy ustnej i gardła, zatok przynosowych, gruczołów ślinowych, guzów łagodnych i złośliwych szyi, mikrochirurgii krtani, chirurgii krtani z szczególnym uwzględnieniem nowotworów złośliwych oraz chirurgii ucha,
  3. zabiegi operacyjne –  chirurgia jamy ustnej i gardła, nosa i zatok przynosowych, gruczołów ślinowych, guzów szyi, mikrochirurgia krtani, chirurgii krtani z szczególnym uwzględnieniem nowotworów oraz chirurgia ucha.

Oddział powiązany jest z:

  1. Poradnią Otolaryngologiczną
  2. Pracownią Audiomterii
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12