Oddział Psychiatryczny Ogólny

Ordynator Oddziału: lek. med. Marcin Bojarowski

Lokalizacja: Jednostka Bielszowice, Pawilon B, 2 piętro

Oddział dysponuje 30 łóżkami.

Oddział psychiatryczny funkcjonuje w ramach tutejszego szpitala od ponad trzydziestu lat. Obecnie, aby zapewnić mieszkańcom miasta jak najbogatszą ofertę terapeutyczną są utworzone dwa oddziały psychiatryczne dla osób dorosłych: całodobowy oraz dzienny.

W każdym z oddziałów może być hospitalizowanych piętnastu pacjentów, którymi zajmuje się zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą: lekarze, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, rehabilitant, pielęgniarki.

Pacjent przyjęty do oddziału ma indywidualnie ustalony zakres diagnostyki lekarskiej i psychologicznej, sposób prowadzenia leczenia – farmakoterapii, psychoterapii indywidualnej bądź grupowej, światłoterapii, terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz konsultacji z zakresem innych specjalności. W ramach kontraktu zawartego z NFZ hospitalizacja może trwać do dwunastu tygodni, co pozwala na przeprowadzenie pełnego procesu diagnostycznego, kompleksowej terapii oraz rehabilitacji. Do oddziałów przyjmowani są pacjenci ze wszystkimi schorzeniami oraz zaburzeniami psychicznymi. Po zakończonym procesie diagnostyczno – leczniczym kierowani są do dalszej opieki psychiatrycznej w warunkach ambulatoryjnych, w razie potrzeby do odpowiednich instytucji zajmujących się sprawami socjalnymi.

Lekarze pracujący w oddziale psychiatrycznym stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach oraz sympozjach, publikują prace w czasopismach naukowych i prezentują na zjazdach krajowych i zagranicznych.

Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji z medycyny rodzinnej, neurologii, psychiatrii konsultacyjnej, stażu podstawowego – szpitalnego.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12