Badania TK

Cennik świadczeń medycznych odpłatnych dla pacjentów indywidualnych
Zakład Diagnostyki Obrazowej – Pracownia TK

Wynik badania obejmuje płytę
CD oraz opis badania

Badanie Cena
TK Mózgowia 250,00 + kontrast
Perfuzja TK mózgowia 600.00
TK twarzoczaski + rekonstrukcje 3D 250,00 + kontrast
TK zatok obocznych nosa + rekonstrukcja 3D 250,00 + kontrast
TK oczodołów + rekonstrukcje 3D 250,00 + kontrast
TK krtani + rekonstrukcje 3D 250,00 + kontrast
TK ucha środkowego + rekonstrukcje 3D 250,00 + kontrast
TK przysadki mózgowej + rekonstrukcje 3D 250,00 + kontrast
TK tkanek miękkich szyi + rekonstrukcje 3D 250,00 + kontrast
HRCT klatki piersiowej 250,00
TK klatki piersiowej + rekonstrukcja 3D 300,00 + kontrast
TK klatki piersiowej z opcją naczyniową 400,00 + kontrast
TK jamy brzusznej 350,00 + kontrast
TK jamy brzusznej trójfazowa 400,00 + kontrast
TK miednicy mniejszej 350,00 + kontrast
TK kości i stawów + rekonstrukcja 3D 300,00
TK kręgosłuba (jeden odcinek) + rekonstrukcja 3D 300,00
Angio – CT tętnic dogłowowych 500,00
Angio – CT koła Willisa 500,00
Angio – CT aorty piersiowej 500,00
Angio – CT aorty brzusznej 500,00
Angio – CT całej aorty 600,00
Angio – CT tętnic nerkowych i nerek 500,00
Angio – CT tętnic biodrowych, udowych i podkolanowychh 600,00
Angio – CT aorty brzusznej, tętnic biodrowych i udowych 700,00
Angio – CT tętnic wieńcowych 800,00
Badanie serca czynnościowe 800,00
Ocena zwapnień w naczyniach wieńcowych (Ca-Scoring) 250,00
Kolonografia TK 500,00
Bronchonoskopia TK 400,00
Badania TK w urazach wielonarządowych 500,00
Sedacja pacjenta przez anestezjologa 150,00
Kontrast niskoosmolarny do 50ml 80,00
Kontrast niskoosmolarny powyżej 50ml 160,00
Dodatkowa dokumentacja na kliszy (1 film) 15,00
Dodatkowa dokumentacja na kliszy CD 15,00
Kontrast doustny 30,00

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12