Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Chirurgii Ogólnej funkcjonuje na bazie kontraktu z ŚOW NFZ w Katowicach.

Możliwość rejestracji telefonicznej.

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania lekarza POZ, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak również na podstawie skierowania z leczenia szpitalnego o ile widnieje zapis o kontynuacji leczenia w poradni chirurgicznej oraz karty wypisowej z Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznego.

Poradnia współpracuje oddziałami szpitalnymi w zakresie konsultacji oraz poradniami przyszpitalnymi.

Zakres świadczeń medycznych:

  • Diagnostyka i leczenie schorzeń chirurgicznych ogólnych,
  • Diagnostyka i leczenia schorzeń naczyniowych , naczyniowych trybie pilnym i przewlekłym

Ważniejsze telefony:

Rejestracja : 32 344 07 96

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12