Poradnia Dermatologiczna

Poradnia Dermatologiczna funkcjonuje na bazie kontraktu z ŚOW NFZ w Katowicach.

W ramach poradni dermatologicznej działa gabinet promieniolecznictwa.
Wykonywane są również zabiegi z zakresu elektrochirurgii.

Poradnia współpracuje z oddziałami szpitalnymi w zakresie wykonywania konsultacji oraz innymi poradniami specjalistycznymi.

Ważniejsze telefony:

Rejestracja : 32 344 07 57

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12