Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna funkcjonuje na bazie kontraktu z ŚOW NFZ w Katowicach.

Rejestracja czynna od godz. 8:00 do 14:00 – możliwość rejestracji telefonicznej w godzinach od 8:30 do 14:00.

Przyjmowani są pacjenci dorośli (po ukończeniu 18 roku życia) na podstawie skierowania lekarza POZ, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak również na podstawie karty wypisowej z leczenia szpitalnego, o ile posiada zapis o dalszej kontynuacji leczenia w poradnia gastroenterologicznej.

Poradnia współpracuje oddziałami szpitalnymi w zakresie konsultacji oraz poradniami przyszpitalnymi.

Ważniejsze telefony:

Rejestracja : 32 344 07 91

W ramach poradni wykonywane są również badania prywatne.
Cennik płatnych świadczeń medycznych komercyjnych w zakresie gastroenterologii

Rodzaj Badania Cena
Konsultacja gastroenterologiczna 100.00
Porada recepturowa 20.00
Panendoskopia diagnostyczna (cena nie zawiera ceny
za pobranie wycinków i za badanie histopatologiczne)
170.00
Panendoskopia zabiegowa – Polipektomia 500.00
Kolonoskopia diagnostyczna (cena nie zawiera ceny z
a pobranie wycinków i za badanie histopatologiczne)
300.00
Kolonoskopia zabiegowa – poszerzenie zwężeń 650.00
Biopsja wątroby (ślepa) (cena nie zawiera ceny za pobranie wycinków i
za badanie histopatologiczne)
150.00
Biopsja szpiku (cena nie zawiera ceny za pobranie wycinków i za badaniehistopatologiczne) 200.00
Badanie histopatologiczne (cena za pobranie wycinków i wykonanie badania z jednego miejsca) 50.00
Badanie cytologiczne (cena za pobranie wycinków i wykonanie badania z
jednego miejsca)
50.00

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12