Poradnia Kardiologiczna

Przyjmowani są pacjenci dorośli ( po ukończeniu 18 roku życia) na podstawie skierowania lekarza POZ, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak również na podstawie karty wypisowej z leczenia szpitalnego, o ile posiada zapis o dalszej kontynuacji leczenia w poradni kardiologicznej.

Badania EKG wykonywane są od godz. 10:00 .

Poradnia współpracuje oddziałami szpitalnymi w zakresie konsultacji oraz poradniami przyszpitalnymi.

Ważniejsze telefony:

Rejestracja : 32 344 07 91

Cennik płatnych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu kardiologii udzielanych w ramach Poradni Kardiologicznej

Rodzaj Świadczenia Cena
Porada kardiologiczna w tym badanie EKG 150,00 zł
Kontrola i programowanie rozrusznika serca z badaniem EKG 120,00 zł
Porada kardiologiczna, kontrola i programowanie rozrusznika serca z badaniem EKG 220,00 zł

 

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12