Poradnia Kardiologiczna

Przyjmowani są pacjenci dorośli ( po ukończeniu 18 roku życia) na podstawie skierowania lekarza POZ, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak również na podstawie karty wypisowej z leczenia szpitalnego, o ile posiada zapis o dalszej kontynuacji leczenia w poradni kardiologicznej.

Badania EKG wykonywane są od godz. 10:00 .

Poradnia współpracuje oddziałami szpitalnymi w zakresie konsultacji oraz poradniami przyszpitalnymi.

Ważniejsze telefony:

Rejestracja : 32 344 07 91

Cennik płatnych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu kardiologii udzielanych w ramach Poradni Kardiologicznej

Rodzaj Świadczenia – Pakiet Pojedyńczy Cena
Porada kardiologiczna w tym badanie EKG 100,00
Porada recepturowa 20.00
Kontrola i programowanie rozrusznika serca 100.00
Badanie echokardiograficzne serca 100.00
Badanie holterowskie EKG 100.00
Badanie holterowskie RR 60.00
Test wysiłkowy 100.00
Badnie EKG z opisem 20.00
USG Doppler kolorowy tętnic szyjnych 100.00
USG Doppler kolorowy tętnic dolnej połowy ciała 120.00
USG Doppler kolorowyżył dolnej połowy ciała 120.00
Rodzaj Świadczenia – Pakiet Podwójny Cena
Porada kardiologiczna w tym badanie EKG+Kontrola i programowanie rozrusznika serca 180,00
Porada kardiologiczna w tym badanie EKG+Badanie echokardiograficzne serca 180.00
Porada kardiologiczna w tym badanie EKG+Badanie holterowskie EKG 180.00
Porada kardiologiczna w tym badanie EKG+Badanie holterowskie RR 150.00
Porada kardiologiczna w tym badanie EKG+ test wysiłkowy 180.00
Kontrola i programowanie rozrusznika serca+Badanie echokardiograficzne serca 180.00
Kontrola i programowanie rozrusznika serca+Badanie holterowskie EKG 180.00
Kontrola i programowanie rozrusznika serca+Badanie holterowskie RR 150.00
Kontrola i programowanie rozrusznika serca+Test wysiłkowy 180.00
Kontrola i programowanie rozrusznika serca+Badnie EKG z opisem 120.00
Badanie echokardiograficzne serca+Badanie holterowskie EKG 180.00
Badanie echokardiograficzne serca+Badanie holterowskie RR 150.00
Badanie echokardiograficzne serca+Test wysiłkowy 180.00
Badanie echokardiograficzne serca+Badnie EKG z opisem 120.00
Badanie holterowskie EKG+Test wysiłkowy 180.00
Badanie holterowskie EKG+Badnie EKG z opisem 120.00
Badanie holterowskie RR+Test wysiłkowy 150.00
Badanie holterowskie RR+Badnie EKG z opisem 80.00
Test wysiłkowy+Badnie EKG z opisem 120.00
Rodzaj Świadczenia – Pakiet Potrójny Cena
Porada kardiologiczna w tym badanie EKG+Badanie echokardiograficzne serca+Badanie holterowskie EKG 260,00
Porada kardiologiczna w tym badanie EKG+Badanie echokardiograficzne serca+Badanie holterowskie RR 230.00
Porada kardiologiczna w tym badanie EKG+Badanie echokardiograficzne serca+Test wysiłkowy 260.00
Porada kardiologiczna w tym badanie EKG+Badanie holterowskie EKG+Badanie holterowskie RR 230.00
Porada kardiologiczna w tym badanie EKG+Badanie holterowskie EKG+Test wysiłkowy 260.00
Porada kardiologiczna w tym badanie EKG+Badanie holterowskie RR+Test wysiłkowy 230.00
Kontrola i programowanie rozrusznika serca+Badanie echokardiograficzne serca+Badanie holterowskie EKG 260.00
Kontrola i programowanie rozrusznika serca+Badanie echokardiograficzne serca+Badanie holterowskie RR 230.00
Kontrola i programowanie rozrusznika serca+Badanie echokardiograficzne serca+Test wysiłkowy 260.00
Kontrola i programowanie rozrusznika serca+Badanie echokardiograficzne serca+Badnie EKG z opisem 200.00
Kontrola i programowanie rozrusznika serca+Badanie holterowskie EKG+Badanie holterowskie RR 230.00
Kontrola i programowanie rozrusznika serca+Badanie holterowskie EKG+Test wysiłkowy 260.00
Kontrola i programowanie rozrusznika serca+Badanie holterowskie EKG+Badnie EKG z opisem 200.00
Kontrola i programowanie rozrusznika serca+Badanie holterowskie RR+Test wysiłkowy 230.00
Kontrola i programowanie rozrusznika serca+Badanie holterowskie RR+Badnie EKG z opisem 170.00
Badanie holterowskie EKG+Badnie EKG z opisem 120.00
Kontrola i programowanie rozrusznika serca+Test wysiłkowy+Badnie EKG z opisem 200.00
Badanie echokardiograficzne serca+Badanie holterowskie EKG+Badanie holterowskie RR 230.00
Badanie echokardiograficzne serca+Badanie holterowskie EKG+Test wysiłkowy 260.00
Badanie echokardiograficzne serca+Badanie holterowskie EKG+Badnie EKG z opisem 200.00
Badanie echokardiograficzne serca+Badanie holterowskie RR+Test wysiłkowy 200.00
Badanie holterowskie EKG+Badanie holterowskie RR+Test wysiłkowy 230.00
Badanie holterowskie EKG+Badanie holterowskie RR+Badanie EKG z opisem 170.00
Badanie holterowskie EKG+Test wysiłkowy+Badnie EKG z opisem 200.00
Badanie holterowskie RR+Test wysiłkowy+Badnie EKG z opisem 170.00

Cennik płatnych badań laboratoryjnych (dla pacjentów korzystających z płatnych ambulatory jnychświadczeń specjalistycznych z zakresu kardiologii udzielanych w ramach Poradni Kardiologicznej)

Rodzaj Badania Cena
INR 4.00
Glukoza 5.00
Morfologia bez rozmazu 7.00
Rozmaz krwi obwodowej 10.00
Kreatynina 5.0
Lipidogram (CHOL,HDL,LDL,TG) 15.00
CPK 10.00
ALAT 5.00
Mocz ogólny 6.00
Bilirubina 5.00
Elektrolity 10.00
Pobranie 2.00
Pakiet z pobraniem:
1. Glukoza
2. Morfologia bez rozmazu
3. Kreatynina
4. Lipidogram (CHOL,HDL,LDL,TG)
5. ALAT
6. Mocz ogólny
7. Bilirubina
8. Elektrolity
50.00

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12