Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia Leczenia Bólu funkcjonuje na bazie kontraktu z ŚOW NFZ w Katowicach.

Rejestracja po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem w godzinach pracy poradni.

Przyjmowani są pacjenci dorośli ( po ukończeniu 18 roku życia) na podstawie skierowania lekarza POZ, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Poradnia współpracuje oddziałami szpitalnymi w zakresie konsultacji oraz poradniami przyszpitalnymi.

W poradni stosowana jest metoda akupunktury.

Ważniejsze telefony:

Rejestracja : 32 344 08 03

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12