Poradnia Neonatologiczna

tel. (032) 3440749

Poradnia Neonatologiczna funkcjonuje na bazie kontraktu z ŚOW NFZ w Katowicach.

Rejestracja czynna w godzinach pracy poradni – możliwość rejestracji telefonicznej.

Przyjmowane są noworodki na podstawie skierowania lekarza Poradni Dziecięcej, jak również po wypisie z Oddziału Neonatologicznego.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12