Poradnia Neurologiczna

Poradnia Neurologiczna funkcjonuje na bazie kontraktu z ŚOW NFZ w Katowicach.

Godziny urzędowania lekarzy:

W poradni przyjmowani są pacjenci dorośli ( po ukończeniu 18 roku życia) na podstawie skierowania lekarza POZ, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak również na podstawie karty wypisowej z leczenia szpitalnego, o ile posiada zapis o dalszej kontynuacji leczenia w poradnia neurologicznej.

Ważniejsze telefony:

Rejestracja : 32 344 07 52

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12