Poradnia Okulistyczna dla dzieci

Poradnia Okulistyczna dla Dzieci funkcjonuje na bazie kontraktu z ŚOW NFZ w Katowicach.

Przyjmowani są dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia na podstawie skierowania lekarza POZ, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak również na podstawie karty wypisowej z leczenia szpitalnego, o ile posiada zapis o dalszej kontynuacji leczenia w poradnia okulistycznej oraz bez skierowania.

Poradnia współpracuje oddziałami szpitalnymi w zakresie konsultacji oraz poradniami przyszpitalnymi.

Pełny zakres badań okulistycznych w tym:

  • Specjalistyczne badania diagnostyczne w przypadkach choroby zezowej
  • Terapia zachowawcza choroby zezowej (ćwiczenia pleoptyczne- ortoptyczne)
  • Leczenie i diagnostyka chorób oczu.

Ważniejsze telefony:

Rejestracja : 32 779 59 32

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12