Poradnia Okulistyczna

Poradnia Okulistyczna funkcjonuje na bazie kontraktu z ŚOW NFZ w Katowicach.

Przyjmowani są pacjenci dorośli ( po ukończeniu 18 roku życia) na podstawie skierowania lekarza POZ, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak również na podstawie karty wypisowej z leczenia szpitalnego, o ile posiada zapis o dalszej kontynuacji leczenia w poradnia okulistycznej oraz bez skierowania.

Poradnia współpracuje oddziałami szpitalnymi w zakresie konsultacji oraz poradniami przyszpitalnymi.

Pełny zakres badań okulistycznych w tym:

  • Perymetr statyczny i kinetyczny
  • Pomiar wartości należnych soczewek wewnątrzgałkowych
  • Leczenie i diagnostyka chorób oczu.
  • Laseroterapia siatkówki
  • SOCT
  • USG oczu w projekcji A i B
  • Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

Ważniejsze telefony:

Rejestracja : 32 779 59 32

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12