Poradnia Reumatologiczna

Przyszpitalna Poradnia Reumatologiczna zatrudnia lekarzy specjalistów z zakresu reumatologii.

Przyjmowani są pacjenci dorośli ( po ukończeniu 18 roku życia) na podstawie skierowania lekarza POZ, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak również na podstawie karty wypisowej z leczenia szpitalnego, o ile posiada zapis o dalszej kontynuacji leczenia w poradnia reumatologicznej.

I. Diagnostyka i leczenie schorzeń:

 • Układowe choroby tkanki łącznej
 • Zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem kręgosłupa
 • Choroby zwyrodnieniowe stawów
 • Zespoły „reumatyczne” towarzyszące zakażeniu
 • Choroby metaboliczne i gruczołów dokrewnych, którym towarzyszą objawy stawowe (reumatyczne)
 • Zaburzenia nerwowo-naczyniowe, którym towarzyszą objawy stawowe (reumatyczne)
 • Choroby kości i chrząstek
 • Zmiany pozastawowe
 • Inne choroby, którym towarzyszą objawy stawowe

II. W poradni wykonuje się blokady dostawowe.
III Poradnia współpracuje z następującymi poradniami przyszpitalnymi:

 • Dermatologiczna,
 • Neurologiczna,
 • Ortopedyczna,
 • Okulistyczna,
 • Kardiologiczna,

a w razie konieczności również z oddziałami szpitalnymi.

Ważniejsze telefony:

Rejestracja : 32 344 07 57

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12