Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego funkcjonuje na bazie kontraktu z ŚOW NFZ w Katowicach.

Przyjmowani są pacjenci dorośli ( po ukończeniu 18 roku życia) na podstawie skierowania lekarza POZ, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak również na podstawie karty wypisowej z leczenia szpitalnego, o ile posiada zapis o dalszej kontynuacji leczenia w poradni zdrowia psychicznego oraz bez skierowania.

Poradnia współpracuje oddziałami szpitalnymi w zakresie konsultacji oraz poradniami przyszpitalnymi.

Ważniejsze telefony:

Rejestracja : 32 344 08 74

 

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12