Prawa Pacjenta, Skargi i wnioski

Informujemy, że skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Medyczny Szpitala

we wtorki w godzinach 8:00 – 9:00,

czwartki w godzinach 13:00 – 14:00.

Lekarz Naczelny, Pielęgniarka Naczelna i Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych w godzinach pracy.

Skargi i Wnioski można składać również w formie pisemnej w Sekretariacie Szpitala.

Istnieje również możliwość kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

al. Zjednoczenia 25

01-829 Warszawa

bezpłatna infolinia 800-190-590

lub z :

Biuro Działu Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ

ul. gen. Jankego 15a, 40-615 Katowice

tel. (32) 735 05 45

Z katalogiem Praw Pacjenta można zapoznać się w Szpitalu – znajdują się wywieszone na tablicach informacyjnych w poszczególnych komórkach udzielających świadczeń lub w rejestracji tych komórek. Zachęcamy do zapoznania się z Prawami Pacjenta dostępnymi między innymi na stronie Rzecznika Praw Pacjenta – http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12