Profilaktyka udarowa na start!

Profilaktyka udarowa na start!

Udarom można zapobiec, strata czasu to strata mózgu”– pod takim hasłem Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej zaczyna właśnie akcję profilaktyczną wśród mieszkańców. „Zaczynamy w sobotę, od pierwszego w tym roku Biegu Wiewiórki, na którym chcemy pojawiać się cyklicznie”– mówi Arkadiusz Loska, rzecznik prasowy rudzkiej prasówki. „Uczestnicy biegu zostaną w sobotę wyposażeni w tzw. pakiet antyudarowy, tzn. podręczny zestaw materiałów edukacyjnych o sposobach zapobiegania chorobie niedokrwiennej mózgu, czynnikach ryzyka i profilaktyce udarowej. Na naszym stoisku usytuowanym przy biurze zawodów pielęgniarki będą udzielać również fachowych rad. To niezbędna wiedza, która może uratować życie”- tłumaczy rzecznik Szpitala.

Udar mózgu zajmuje obecnie trzecie miejsce wśród przyczyn zgonów i jest głównym powodem niepełnosprawności osób po 40 roku życia. W Polsce co roku udar mózgu dotyka 70 tys. osób, a 30 tys. z jego powodu umiera. Nie można lekceważyć niepokojących symptomów. Szybkie rozpoznanie daje szansę na skuteczne leczenie i uniknięcie niepełnosprawności. Dlatego tak ważny jest tu czas. Leczenie trzeba podjąć maksymalnie w ciągu 4,5 godzin od wystąpienia pierwszych objawów”- podkreśla dr n. med. Janusz Kwieciński, ordynator Oddziału Neurologii w Szpitalu w Rudzie Śląskiej.

Od kilku lat w naszym szpitalu działa Oddział Udarowy. W Rudzie Śląskiej leczymy chorych z udarem niedokrwiennym mózgu zgodnie z najnowszymi standardami. Leczenie polega na jak najszybszym podaniu trombolitycznego leku drogą dożylną i bardzo często po zastosowaniu takiej terapii następuje radykalna poprawa zdrowia pacjentów, ich stanu neurologicznego”– dodaje dr Kwieciński.

Rudzki Oddział Neurologii dysponuje możliwością przeprowadzenia pełnej diagnostyki udaru mózgu, poprzez wykonanie badań obrazowych głowy (TK, angio TK, rezonans magnetyczny, badania holterowskie EKG i RR). Dzięki ścisłej współpracy z oddziałami Kardiologii i Chirurgii Naczyniowej oraz Zakładem Radiologii szpital zapewnia leczenie i diagnostykę na najwyższym poziomie. Rudzka Neurologia współpracuje także z Kliniką Neurochirurgii w Katowicach-Ligocie oraz Górnośląskim Centrum Rehabilitacyjnych w Reptach. Placówka w Goduli dysponuje także przyszpitalną Poradnią Neurologiczną.

Komentarze są zamknięte.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12