Rejestracja

Rejestracji do leczenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej kontaktując się z punktem rejestracji danej komórki udzielającej świadczeń w dniach i godzinach udzielania świadczeń.

W przypadku wybranych poradni specjalistycznych rejestracji można dokonać również za pośrednictwem Internetu poprzez udostępniony dla pacjentów Szpitalny Portal Informacyjny wchodząc na stronę – link.

Przypominamy, że w przypadku wpisania na listę oczekujących pacjent jest obowiązany dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu pod rygorem skreślenia z tej listy.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12