PRACE WYKOŃCZENIOWE - MARZEC 2016

W marcu w budynku "F" trwają prace końcowe przy wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz ostatni etap prac budowlanych w wymiennikowni ciepła. W Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. na ukończeniu są również prace związane z wymianą oświetlenia wewnętrznego. Jednocześnie wykonywana jest regulacja instalacji ciepłej wody użytkowej oraz CO.

Stan prac termomodernizacyjnych - LUTY 2016

W lutym 2016 r. w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. dokonano wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej w pomieszczeniach budynku „F”, w którym trwają obecnie roboty odtworzeniowe.  Prace budowlane prowadzone są także w wymiennikowni i części  pozostałych pomieszczeń. Oświetlenie wewnętrzne również w części zostało już wymienione. Szpital prowadzi przegląd wykonanych do tej pory robót.

Wymiana instalacji wodnej i kanalizacji - STYCZEŃ 2016

Dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Nowy Rok rozpoczął się pracowicie. W styczniu dokonano wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Budynku „A” wraz z pracami odtworzeniowymi. Instalacja wodno-kanalizacyjna uległa wymianie także w Budynku „C”. Obecnie w obiekcie tym prowadzone są roboty  odtworzeniowe po instalacjach. Równocześnie prowadzone są prace budowlane w Budynku „F”, w którym mieści się wymiennik ciepła. Na ukończenie czeka jeszcze wymiana oświetlenia wewnętrznego.

Finalny etap prac wykończeniowych - GRUDZIEŃ 2015

Do końca grudnia 2015 r. Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. ukończył ocieplanie ścian zewnętrznych, dachów i stopodachów wraz z wyminą stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej we wszystkich budynkach. Każdy z segmentów posiada także nowe instalacje centralnego ogrzewania. Zainstalowane zostały również nowy wymiennik ciepła i instalacja solarna. Na zewnątrz budynków pozostały prace wykończeniowe. Obecnie następuje wymiana i malowanie balustrad, naprawa schodów oraz daszków nad wejściami do budynków.


[więcej...]

Ukończenie ocieplenia budynków, stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej - LISTOPAD 2015

Wraz z końcem listopada w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. ukończono ocieplanie budynków wraz z wymianą stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej. Obecnie wszystkie segmenty posiadają także wymienioną instalację centralnego ogrzewania. W budynku „F” zamontowany został nowy wymiennik ciepła, a na dachu budynku zainstalowano kolektory słoneczne, które posłużą do ogrzewania wody użytkowej. Kontynuowane są także prace związane z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej.


[więcej...]

Ukończenie ocieplenia budynków "C", "D" i "E" - PAŹDZIERNIK 2015

Dnia 30 października 2015 r. Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej zakończył ocieplanie budynków „C”, „D” oraz „E” wraz z wymianą stolarki okiennej i prac ślusarskich. Do tego czasu ocieplone zostały także dwie ściany budynku „B” oraz jedna z górnych przewiązek. Ku końcowi zmierzają także prace ociepleniowe w budynku „A”, w którym wymieniono okna i drzwi.


[więcej...]

Postęp prac - WRZESIEŃ 2015

Na terenie Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej kontynuowane są prace związane z termomodernizacją Szpitala. Ku końcowi zmierzają już prace nad dociepleniem budynków "A" i "B". Wkrótce zakończona zostanie także wymiana instalacji c.o. w budynku "A". Poczyniono także kroki z uruchomieniem instalacji kolektorów słonecznych na dachu obiektów szpitalnych oraz wymianą wymiennika ciepła znajdującego się w budynku "F". Jednocześnie rozpoczęto prace termomodernizacyjne przewiązki nr 1 łączącej segmenty "A" i "F".


[więcej...]

Druga konferencja informacyjna o poczynionym postępie prac realizacji projektu - SIERPIEŃ 2015

Na terenie Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. trwają intensywne prace związane z termomodernizacją budynków „A”, „E”, „C”, „D” oraz wymiennikowni (budynek „F”). Do dnia 31.08.2015 r. zakres realizowanych działań przedstawia się następująco:

  • W budynku „D”, w którym mieści się administracja Szpitala, ocieplona została prawie cała elewacja i połowa stropodachu. Wymieniono także wszystkie okna i drzwi zewnętrzne, instalację c.o, c.w.u i kanalizację.

[więcej...]

Trwają prace termomodernizacyjne wraz z wymianą c.o. na budynkach „A” „C” „E” - LIPIEC 2015

Na terenie Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej kontynuowane są prace związane z termomodernizacją Szpitala.

Na ukończeniu są prace związane z budynkiem „D” .Trwają prace związane z dociepleniem budynku „E” i „A”(zakończono elewację południową budynku „A”). Jednocześnie rozpoczęto prace termomodernizacyjne na budynku „C”.Równolegle prowadzone są prace związane z wymianą instalacji c.o  i c.w.u na budynkach „C” i „A” oraz rozpoczęto prace instalacyjne związane z kolektorami słonecznymi i wymianą wymiennika ciepła.

Postęp prac modernizacyjnych bydynku "D" - CZERWIEC 2015

Na terenie Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o trwają obecnie prace związane z termomodernizacją Szpitala. W budynku „D” następuje wymiana okien na nowe. Równolegle prowadzone są prace nad docieplaniem elewacji tego budynku oraz wymianą instalacji c.o i c.w.u. Prace remontowe rozpoczęto także w budynku „E”, gdzie wymianie ulegną stolarka okienna i instalacje c.o. Zgodnie z planem  termomodernizacji w budynku rozpoczęto  także docieplanie ścian zewnętrznych.

Trwają prace termodernizacyjne i wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku "D" - MAJ 2015

W Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. trwają prace związane z termomodernizacją budynków. Zgodnie z planem przewidzianym w projekcie działania modernizacyjne rozpoczęto od budynku „D”. Obecnie trwa docieplanie ścian elewacji budynku oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych. Równolegle prowadzone są prace nad wymianą instalacji kanalizacyjnej. Wymienionych zostało już ok. 30 % pionów wodnych i kanalizacyjnych.


[więcej...]

Podpisanie umowy na realizację prac w zakresie termomodernizacji oraz wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej - KWIECIEŃ 2015

W dniu 01.04.2015 r. podpisał umowę na wykonanie robót w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wincentego Lipa 2 wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego”. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta pomiędzy Szpitalem a Firmą „Alfa” J. Kapecki, J. Trybus SJ z Gorlic dotyczy realizacji robót w zakresie termomodernizacji oraz wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej objętych projektem.


[więcej...]

Wyłonienie zwycięskiej oferty na realizację prac budowlanych Projektu - MARZEC 2015

W dniu 12.03.2015 r. Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót w ramach przetargu nieograniczonego nr 71/PN/14, objętego projektem pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wincentego Lipa 2 wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego”, realizowanego na podstawie umowy z dnia 21.08.2014 r.


[więcej...]

Stan realizacji Projektu - otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych - LUTY 2015

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. informuje, że w ramach Projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wincentego Lipa 2 wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego (umowa nr 555/2014/Wn 12/OA-XN-04/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 21.08.2014 r.


[więcej...]

Stan realizacji Projektu - zawarcie umów - STYCZEŃ 2015

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. informuje, że w ramach Projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wincentego Lipa 2 wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego (umowa nr 555/2014/Wn 12/OA-XN-04/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszewie z dnia 21.08.2014 r.


[więcej...]

Konferencja inagurująca realizację Projektu - STYCZEŃ 2015

Dnia 30 grudnia 2014 r. o godz. 1300 w Sali Konferencyjnej na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Miejskiego Szpitala w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. przy ul. Wincentego Lipa 2 w Rudzie Śląskiej odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wincentego Lipa 2 wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego".Dofinansowanie PL04 - GRUDZIEŃ 2014

W sierpniu 2013 roku Zarząd Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej złożył wniosek o dofinansowanie z funduszy EOG w ramach otwartego naboru wniosków dla Programu PL04

"Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" dla projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wincentego Lipa 2 wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego”.


[więcej...]

Wsparcie udzielone przez