Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

„Otocz opieką tych, którzy kiedyś opiekowali się Tobą”

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp.z o.o. w Rudzie Śląskiej jest kameralnym oddziałem, w wyremontowanym i w pełni dostosowanym obiekcie szpitala w dzielnicy Bielszowice. Zapewnia całodobową opiekę osobom niewymagającym hospitalizacji, a których stan zdrowia i stopień sprawności nie pozwala na przebywanie w środowisku domowym. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy świadczy usługi pełnopłatne, realizowane poza ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pobyt nie jest zatem ograniczony względami medycznymi, a jedynie wolą pacjenta i jego bliskich oraz możliwościami zakładu. Przyjmujemy osoby dorosłe wymagające codziennej opieki i pomocy oraz profesjonalnej pielęgnacji, usprawnienia rehabilitacyjnego, kontynuacji leczenia przewlekłego, a także osoby w okresie poszpitalnym na czas zdrowienia i rekonwalescencji. W ramach pobytów zapewniamy opiekę lekarską, całodobowe świadczenia pielęgniarskie i opiekuńcze oraz dużą dozę indywidualnie dobranej rehabilitacji, opiekę psychologa, dietetyka, logopedy, a także organizowane zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami podopiecznych zajęcia terapeutyczne. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lokalizacja zakładu pozwała na szybki transport do oddziałów szpitala i zapewnia możliwość konsultacji ze specjalistami różnych dziedzin medycyny.

Przyjęcie pacjenta odbywa się na wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i za zgodą osoby przyjmowanej lub jej przedstawiciela prawnego. Po zapoznaniu się z  dokumentacją medyczną osoby ubiegającej się o przyjęcie zawierana jest umowa cywilno-prawna na świadczenia opiekuńczo-lecznicze.

Oferujemy 18 miejsc w komfortowo wyposażonych pokojach.

W zakładzie znajdują się również:

 • doskonale wyposażone sale do rehabilitacji ze sprzętem do kinezyterapii (UGUL, tablica do ćwiczeń ręki, drabinki, rowery stacjonarne, rotory do kończyn górnych i dolnych, sprzęt do nauki chodu) i fizykoterapii  (m.in. laser, ultradźwięki, sprzęt do elektroterapii, Prądy Tensa, Diadynamic, Trabert, mikroprądy, galwanizacja),
 • pokój dziennego pobytu, aneks kuchenny,
 • pokój do prowadzenia terapii zajęciowej,
 • pokój badań,
 • gabinet zabiegowy.

Zakład posiada sprzęt i urządzenia wspomagające bezpieczeństwo osób o ograniczonej sprawności, takie jak: przywoławczy system alarmowy, windę, podnośniki do kąpieli, wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki. Wszystkie łóżka są wysokiej klasy, wyposażone w materace przeciwodleżynowe

Wyżywienie obejmuje pięć posiłków dziennie z uwzględnieniem zalecanych diet. Oddział zapewnia konsultacje dietetyka.

 

Pakiet opieki obejmuje:

 • zakwaterowanie w komfortowych pokojach  z łazienką,
 • wyżywienie (pięć posiłków dziennie z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych),
 • całodobową opiekę pielęgniarską i opiekuńczo-pielęgnacyjną w pełnym zakresie,
 • profilaktykę przeciwodleżynową,
 • leczenie ran (bez kosztów opatrunków specjalistycznych),
 • opiekę lekarską (oraz konsultacje lekarzy różnych specjalności, kontynuacja leczenia przewlekłego w oparciu o dostarczoną dokumentację medyczną),
 • podstawowe badania laboratoryjne, zlecone przez lekarza ZOL,
 • opiekę psychologa,
 • konsultację dietetyka,
 • konsultację logopedy (w racie potrzeby i na zlecenie lekarza ZOL)
 • indywidualną lub grupową terapię zajęciową – zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami podopiecznych,
 • indywidualnie dobrane ćwiczenia rehabilitacyjne, kinezyterapię i zabiegi fizykoterapii .
 • aktywizacja i usprawnienie ruchowe,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i opieki,
 • uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności,
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do opieki w warunkach domowych.
 • edukację zdrowotną

Na życzenie pacjenta lub jego bliskich zapewniamy opiekę duszpasterzy. W budynku zakładu mieści się również Kaplica Szpitalna.

Świadczenia dodatkowo płatne (po wykonaniu usługi na koniec miesiąca):

 1. Pranie rzeczy osobistych z suszeniem;
 2. Koszt środków higienicznych (np. mydło, szampon, maszynki do golenia, krem);
 3. Dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne;
 4. Terapia logopedyczna;
 5. Transport pacjenta do miejsca zamieszkania.

 

Uwaga:
Pacjent posiadający ubezpieczenie zdrowotne i przebywający odpłatnie w ZOL korzysta w dalszym ciągu ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Leki, środki pomocnicze (w tym pieluchomajtki) i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zapewnia Zleceniodawca. Wizyty pacjenta u lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne zlecane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego są realizowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Wincentego Lipa 2
41-703 Ruda Śląska
tel 32 344-07-24
Tel 32 344-07-23
fax 32 779-59-12